Господин Бркић

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Господин Бркић

Бојан
Елем,овај <a href="http://Milovan Brkić">овде чика се на овој страници (Википедија:Заштићена страна за случај да неко обрише,они који су админи моћи ће да виде) са следећим текстом:,,Поштовани, молим вас да избаците из ваше енциклопедије податке који се односе на мене, Милована Бркића, новинара, рођеног 11.11.1956. године. Поднећу тужбу у супротном. Мојброј телефона је 063 282-619".
 
Текст ћу за неколико секунди заменити шаблон за брзо брисање (погрешно је месту+мислим да број мобилног телефона,па макар и Богданов,не треба да буде видљив на њики),а ИП адресу ћу упутити на страницу ВП:ЧЗБ.
 
Ето тако,
 
!!!

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Господин Бркић

Slaven Kosanovic
Странице са подацима као што су бројеви телефона, адресе корисника/других људи и сл., треба брисати и вратити само ревизије у којима исти не постоје у случају да страница има и неки други значајан садржај. Што се тиче писања биографија, нарочито људи који су живи а нису јавне личности или широко популарни па се о њима може наћи информација на све стране, мишљења сам да њихове биографије уопште не треба да иду на енциклопедију. Уосталом, писати о људима који су слабо познати или непознати, те о њима има врло слабо информација, нико раније није писао, још важније, објавио неку биографију о њима, је равно оригиналном истраживању. Цијела прича није проста и једноставна, али у сваком случају треба обратити пажњу на ово.

Славен

2010/1/10 Бојан <[hidden email]>
Елем,овај овде чика се на овој страници (Википедија:Заштићена страна за случај да неко обрише,они који су админи моћи ће да виде) са следећим текстом:,,Поштовани, молим вас да избаците из ваше енциклопедије податке који се односе на мене, Милована Бркића, новинара, рођеног 11.11.1956. године. Поднећу тужбу у супротном. Мојброј телефона је 063 282-619".
 
Текст ћу за неколико секунди заменити шаблон за брзо брисање (погрешно је месту+мислим да број мобилног телефона,па макар и Богданов,не треба да буде видљив на њики),а ИП адресу ћу упутити на страницу ВП:ЧЗБ.
 
Ето тако,
 
!!!

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l