Гласања

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Гласања

Mihajlo Andjelkovic
Мислим да није лоша идеја да се људи (посебно током ових најглувљих
месеци) о новоотвореним гласањима обавештавају на овој листи.

Дакле, примећујем да је на овој страни моја измена већ неко време
последња, а нисам сигуран да је игнорисање тог предлога оно што
заједница заиста жели, па рекох ајд да објавим:
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%A7%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8_%D0%BE_%D0%9E%D0%A8&action=history

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Гласања

Дејан Методије
Захваљујем на помоћи Михајлу, а надам се да ћемо решити и проблем ОШ на Њикипедији. Није велики проблем, али је један мање.

2011/8/10 Mihajlo Andjelkovic <[hidden email]>
Мислим да није лоша идеја да се људи (посебно током ових најглувљих
месеци) о новоотвореним гласањима обавештавају на овој листи.

Дакле, примећујем да је на овој страни моја измена већ неко време
последња, а нисам сигуран да је игнорисање тог предлога оно што
заједница заиста жели, па рекох ајд да објавим:
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%A7%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8_%D0%BE_%D0%9E%D0%A8&action=history

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l