Ова прича са НБС...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ова прича са НБС...

Slaven Kosanovic
је слична/на неки начин аналогна  
причи, по којој се Микрософт понудио  
неким европским националним  
музејима, да дигитализује дјела у  
јавном власништву, (и друга која то  
нису била), па када су ликови из  
Микрософта имали дигиталне копије у  
високој резолуцији, онда су им  
поручили, да ако желе да их користе/
добију мораће да плате сваку од тих  
дигиталних копија у високој  
резолуцији... :)

Само што је овдје у овој причи, НБС у  
улози Музеја и Микрософта..., нису наши  
тако необавјештени, како се понекад  
мисли... :)

Наравно, музеји су одлучили да набаве  
одговарујућу технологију и ураде  
дигиталне копије/дигитализују дјела  
сами... :)

Давно је то било, мислим чак прије 2000,  
ако се не варам, тренутно на нету не  
налазим објављено..., када нађем  
поставићу линк, ако некога буде  
занимало опширније...

Славен
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l