Наредни састанак

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Наредни састанак

Ana Mladenović
У недељу, 9. октобра, у 15 часова, биће одржан још један састанак Википедијанаца. Место је стандардно, у трибинској сали Дома омладине у Београду, па се видимо!

Поздрав свима,

--
Ana Mladenović
Faculty of Mining and Geology
Department of Geophysics
University of Belgrade
Serbia

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l