Паком Пеј

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Паком Пеј

Драган Сатарић
Да ли би могао неко са адресе Викимедија ат ... да пошаље писмо на [hidden email]
Мени ово на први поглед личи као могућност за прикупљање пара.

Чисто да знамо можемо ли се ослонити на ово као на посредника у прикупљању средстава и хоће ли ускоро још нека картица сем Diners бити употребљива итд.

Инфо
http://www.pakom.com/ipg/PakomPaymentGateway.aspx


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l