Сутрашњи састанак

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Сутрашњи састанак

Mihajlo Andjelkovic
Опет старо питање: долази ли сутра неко?
Такође би Филип могао да се огласи у случају да немамо заказан термин у ДОБ-у.

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Сутрашњи састанак

Filip Maljković
Imamo svake nedelje, pa tako i ove.

poz,
F

2010/7/17 Михајло Анђелковић <[hidden email]>
Опет старо питање: долази ли сутра неко?
Такође би Филип могао да се огласи у случају да немамо заказан термин у ДОБ-у.

М

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l