Подсетник

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Стандардно, пишем подсетник на термин којег имамо 21.11. од 15 у
ДОБ-у. Ако долазим, то ће бити око 16:30. Хоће ли бити још неког?

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Filip Maljković
On 11/19/2010 05:42 PM, Mihajlo Andjelkovic wrote:
> Стандардно, пишем подсетник на термин којег имамо 21.11. од 15 у
> ДОБ-у. Ако долазим, то ће бити око 16:30. Хоће ли бити још неког?
>
> М
Ja necu moci doci. Slava je :)

F

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Ana Mladenović
Такође. Ја сам била заборавила који је датум у недељу, али су ме јуче подсетили да треба да идем на славу.


--
Ana Mladenović
Faculty of Mining and Geology
Department of Geophysics
University of Belgrade
Serbia

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Дакле, јесмо ли сагласни да састанка неће бити, па да бришем то из
списка састанака?

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l