Слободни софтвер и мастер...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Слободни софтвер и мастер...

Slaven Kosanovic
Неки дан сам набасао на мастер  
слободног софтвера Отвореног  
каталонског универзитета (UOC), кошта  
неких 4.000 €... Оно што је занимљиво је да  
су ослободили дио материјала тог  
мастера овдје:

http://www.uoc.edu/masters/cat/web/materials_lliures.html

Све што је ту у тим документима се може  
наћи на хиљадама различитих страница  
Интернета, али је корисно имати све на  
једном мјесту... Једини проблем је што  
је материјал на каталонском и  
шпанском... Коме један од ових језика  
није превише стран можда може извући и  
неке користи од тога...

Оно што је још више занимљиво је да се  
све више слободни софтвер сматра  
будућношћу информационих технологија  
и да разумјевање и развијање слободног  
софтвера постаје дио академских  
курикулума из рачунарства.


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l