Скупштина Удружења

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Скупштина Удружења

Горан Обрадовић
Здраво свима!

Желим да вас подсетим да се сутра (недеља, 13. март) у трибинској сали
Дома омладине одржава скупштина Удружења.

На дневном реду имамо доста важних задатака, међу којима су измена
статута како би био усклађен са законом, усвајање финансијског
извештаја, констатовање нових чланова, усвајање обрасца за приступнице
за лица са старатељем (могуће да сам нешта заборавио).

Позивам све који су у могућности да дођу сутра у Дом омладине. Почетак
састанка је у 15 часова а сама скупштина почиње у 17.

Видимо се,

Горан
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l