Музичка нотација

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Музичка нотација

Mihajlo Andjelkovic
Данас сам потражио и видео да постоји екстензија за музичку нотацију:

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AbcMusic

Где би требало упутити питање могућности инсталирања ове екстензије на
нашем и другим пројектима?

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Музичка нотација

Filip Maljković
On 12/03/2010 07:48 AM, Михајло Анђелковић wrote:
> Данас сам потражио и видео да постоји екстензија за музичку нотацију:
>
> http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AbcMusic
>
> Где би требало упутити питање могућности инсталирања ове екстензије на
> нашем и другим пројектима?
Bugzilla, kao i obicno.

F

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Музичка нотација

Nikola Smolenski-2
In reply to this post by Mihajlo Andjelkovic
On 12/03/2010 07:48 AM, Михајло Анђелковић wrote:
> Данас сам потражио и видео да постоји екстензија за музичку нотацију:
>
> http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AbcMusic
>
> Где би требало упутити питање могућности инсталирања ове екстензије на
> нашем и другим пројектима?

http://bugzilla.wikipedia.org/show_bug.cgi?id=189

Пуно среће.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l