Подсетник

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Подсећам да имамо термин за ову недељу (5.12). Да ли се зна ко би дошао?

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Ок, ако баш нико осим мене и Филипа не долази, онда можемо да откажемо. :)

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Ја и Филип отказујемо долазак. Надам се да ће сви који су евентуално
размишљали да дођу моћи да се снађу без нас. :)

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l