О конференцији

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

О конференцији

Mihajlo Andjelkovic
Ђорђе, сада имаш на пречац слика. И ја и Ана смо се отворили. Има их
да бираш до миле воље:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fourth_Regional_Conference_of_Wikimedia_Serbia

Сада чекамо на првог јунака, који ће нешто написати о самој
конференцији. Ја сам мислио да дам пар коментара, али то могу и
касније.

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l