Британика и лиценце

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Британика и лиценце

Nikola Smolenski
Британика је почела да користи слике објављене под слободним лиценцама.
Пример: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/609524/turbe
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Британика и лиценце

Slaven Kosanovic
Хехе, требали су навести и мјесто гдје  
је објављена под том лиценцом, тј,  
одакле су је преузели, осим  
подразумјевано аутора. :) Можемо их сад  
чачкати због тога... :)

Славен

El 10/06/2009, a las 18:52, Nikola Smolenski escribió:

> Британика је почела да користи слике  
> објављене под слободним лиценцама.
> Пример: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/609524/turbe

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l