Подсетник

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Наредни термин за састанак је 8. август, од 15 у ДОБ-у. Овог пута ја
нећу бити у могућности да дођем, као ни Филип, али покрећем ову тему
како би се евентуално јавили или били обавештени они који желе да
дођу.

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Горан Обрадовић
Изгледа да нико неће доћи. Океј, имамо онда састанак оне тамо недеље.

Горан

07. август 2010. 07.57, Михајло Анђелковић <[hidden email]> је написао/ла:
Наредни термин за састанак је 8. август, од 15 у ДОБ-у. Овог пута ја
нећу бити у могућности да дођем, као ни Филип, али покрећем ову тему
како би се евентуално јавили или били обавештени они који желе да
дођу.

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l