Подсетник

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Подсетник

Mihajlo Andjelkovic
Следеће недеље опет имамо термин. Филип не може да дође, ја могу. Ко
још може да дође?

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Дејан Методије
Нећу доћи.

2010/12/10 Михајло Анђелковић <[hidden email]>
Следеће недеље опет имамо термин. Филип не може да дође, ја могу. Ко
још може да дође?

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Подсетник

Горан Обрадовић
Долазим.

Горан

2010/12/10 Дејан Методије <[hidden email]>:

> Нећу доћи.
>
> 2010/12/10 Михајло Анђелковић <[hidden email]>
>>
>> Следеће недеље опет имамо термин. Филип не може да дође, ја могу. Ко
>> још може да дође?
>>
>> М
>> _______________________________________________
>> Wikimediasr-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>
>
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l