Састанак у недељу

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Састанак у недељу

Ana Mladenović
ДаклеМ, ради се о састанку у недељу, 13. септембра (није петак тринаести). :) Ко долази?

--
Ana Mladenovic
http://picasaweb.google.com/anapi87

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Састанак у недељу

Filip Maljković
2009/9/9 Ana Mladenovic <[hidden email]>
ДаклеМ, ради се о састанку у недељу, 13. септембра (није петак тринаести). :) Ко долази?
 
Moi!

Philippe


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Састанак у недељу

Дејан Методије
Као што рекох Ани данас, нећу доћи. Желим вам леп састанак. :)

2009/9/9 Filip Maljkovic <[hidden email]>
2009/9/9 Ana Mladenovic <[hidden email]>

ДаклеМ, ради се о састанку у недељу, 13. септембра (није петак тринаести). :) Ко долази?
 
Moi!

Philippe


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Састанак у недељу

Mihajlo Andjelkovic
Нисам ту. ; )
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Састанак у недељу

Milos Rancic-2
2009/9/10 Михајло Анђелковић <[hidden email]>:
> Нисам ту. ; )
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>

Стижем. А, како ми се чини, и Новосађани би требало да стигну. Мицки,
можеш ли то да потврдиш?
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l