ВВ, Фотке - Пожар у београду

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ВВ, Фотке - Пожар у београду

Mihajlo Andjelkovic
Управо сада се над НБ простире некакав густи црни дим. Просто шикља, а
раширио се преко доброг дела видика, па сам ухватио фотке. Можда пођу
приде уз неке вести.

Ево једне:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serbia,_Belgrade,_dense_smoke_over_Novi_Beograd,_23.04.2011.jpg

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ВВ, Фотке - Пожар у београду

Mihajlo Andjelkovic
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ВВ, Фотке - Пожар у београду

Драган Сатарић