инсталфест

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

инсталфест

Novica Nakov
Еј Википедија пипл,

на 15-16 април можда ќе организирам инсталфест. Меѓу другото би сакале
да има и две три предавања на различни теми поврзани со копилефт,
слободен софтвер и сл.

Дали вие сте расположени да одржите едно за википедија и целата таа
работа? Да прошараме така?

--
Новица
_______________________________________________
Wikimk-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: инсталфест

Milos Stolic
Начелно сме заинтересирани за едно предавање (барем јас и Цобе, се
надевам и другите :)). Кога ќе испланирате што/како, пушти ни повеќе
информации.


On 3/22/06, Novica Nakov <[hidden email]> wrote:

> Еј Википедија пипл,
>
> на 15-16 април можда ќе организирам инсталфест. Меѓу другото би сакале
> да има и две три предавања на различни теми поврзани со копилефт,
> слободен софтвер и сл.
>
> Дали вие сте расположени да одржите едно за википедија и целата таа
> работа? Да прошараме така?
>
> --
> Новица
> _______________________________________________
> Wikimk-l mailing list
> [hidden email]
> http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l
>


--
Милош
Always remember you're unique, just like everyone else.
_______________________________________________
Wikimk-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l