ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ -ನವಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೩

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ -ನವಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೩

Dr Pavanaja
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಬನ್ನಿ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ನವಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೩೦ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧:೦೦ ಗಂಟೆ ತನಕ. ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಲೆಜಿನ ಎಚ್.ಎನ್. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ) ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

 

ಸಿಗೋಣ,

ಪವನಜ

 

_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ -ನವಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೩

H R L Venkatesh-2
ಬರುವ ಆಶೆಯೇನೋ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

-ರಾಧಾತನಯ


2013/10/15 Pavanaja U B <[hidden email]>

> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಬನ್ನಿ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ನವಂಬರ್
> ೧೭ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೩೦ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧:೦೦ ಗಂಟೆ ತನಕ. ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಲೆಜಿನ
> ಎಚ್.ಎನ್. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು
> ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ)
> ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ
> ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
>
>
>
> ಸಿಗೋಣ,
>
> ಪವನಜ
>
>
>
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ -ನವಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೩

Narayan Shastri
ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಮ್ಮಿಲನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪವನಜರವರು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ
ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಅಪ್ಡೇಟ್‌'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಜರಾಗುವೆ.

- ನಾರಾಯಣ್‌


2013/10/15 Holalkere Laxmivenkatesh <[hidden email]>

> ಬರುವ ಆಶೆಯೇನೋ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
>
> -ರಾಧಾತನಯ
>
>
> 2013/10/15 Pavanaja U B <[hidden email]>
>
> > ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಬನ್ನಿ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ನವಂಬರ್
> > ೧೭ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೩೦ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧:೦೦ ಗಂಟೆ ತನಕ. ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್
> ಕಾಲೆಜಿನ
> > ಎಚ್.ಎನ್. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
> ಮತ್ತು
> > ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ)
> > ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ
> > ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
> >
> >
> >
> > ಸಿಗೋಣ,
> >
> > ಪವನಜ
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Wikikn-l mailing list
> > [hidden email]
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
> >
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>--
ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
नारायण शास्त्री
Narayan Shastri
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ -ನವಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೩

Dr Pavanaja
ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ (೨೪-೧೦-೨೦೧೩) ಐಆರ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B2%A8/%E0%B2%A6%E0%B2%B6%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5/%E0%B2%90.%E0%B2%86%E0%B2%B0%E0%B3%8D.%E0%B2%B8%E0%B2%BF 

-ಪವನಜ

-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Narayan Shastri
Sent: 15 October 2013 19:04
To: Kannada Wikipedia Discussion List
Subject: Re: [Wikikn-l (kannada wikipedia)] ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ -ನವಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೩

ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಮ್ಮಿಲನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪವನಜರವರು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಅಪ್ಡೇಟ್‌'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಜರಾಗುವೆ.

- ನಾರಾಯಣ್‌


2013/10/15 Holalkere Laxmivenkatesh <[hidden email]>

> ಬರುವ ಆಶೆಯೇನೋ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
>
> -ರಾಧಾತನಯ
>
>
> 2013/10/15 Pavanaja U B <[hidden email]>
>
> > ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಬನ್ನಿ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ನವಂಬರ್
> > ೧೭ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೩೦ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧:೦೦ ಗಂಟೆ ತನಕ. ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್
> ಕಾಲೆಜಿನ
> > ಎಚ್.ಎನ್. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
> ಮತ್ತು
> > ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (ಆರೋಗ್ಯ
> > ಅನುಮತಿಸಿದರೆ) ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
> > ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
> >
> >
> >
> > ಸಿಗೋಣ,
> >
> > ಪವನಜ
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Wikikn-l mailing list
> > [hidden email]
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
> >
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>--
ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
नारायण शास्त्री
Narayan Shastri
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l