15 urodziny Wikipedii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

15 urodziny Wikipedii

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Drodzy wikipedyści!

Wikipedia za tydzień skończy 15 lat, wyobrażacie to sobie? Przez te lata
dzięki pracy i pasji niestrudzonych wolontariuszy (to o nas!) udało się
stworzyć największe darmowe źródło wiedzy w internecie, ale też największy
w historii ludzkości projekt edukacyjny. Teraz nadszedł moment, żeby
świętować nasze osiągnięcia, ale też rozmawiać o tym, co przed nami i co
jeszcze należałoby zmienić.
Spotkajmy się więc 15 stycznia 2016 o 14.00 w Zachęcie Narodowej Galerii
Sztuki w Warszawie przy urodzinowym torcie i wikidyskusjach.

Szczególnie zaproszenie kieruję do tych, którzy kiedyś byli zaangażowani w
Wikipedię i działali na rzecz jej dobra, ale teraz już, z braku czasu
musieli zmniejszyć aktywność. To nadal Wasza społeczność, to nadal Wasze
święto! Bądźcie z nami w Zachęcie!

Szczegóły wydarzenia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:15_lat_Wikipedii/Zach%C4%99ta

Natalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l