17000 de articole si 4300 de utilizatori pentru Wikipedia Romana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

17000 de articole si 4300 de utilizatori pentru Wikipedia Romana

Mihai Floran
Un nou moment dublu aniversar si felicitari pentru Ciubucutza, cel de-al 4300-lea utilizator Wikipedia Romana.

Cel de-al saptesprezece mii-lea articol a fost scris de Evosphere.
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l