(2) Sprawdzenie ...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(2) Sprawdzenie ...

Dorożyński Janusz (4-webd)
... czy dochodzą listy po zmianie parametrów mojej subskrypcji (proszę o odpowiadać na ten list).

        Janusz "Ency" Dorożyński


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: (2) Sprawdzenie ...

Zbigniew Czernik
W dniu 18.11.2012 15:22, Dorożyński Janusz (4w) pisze:

> ... czy dochodzą listy po zmianie parametrów mojej subskrypcji (proszę o odpowiadać na ten list).
>
> Janusz "Ency" Dorożyński
>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna WikiPL-l
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
>

Dochodzą.

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l