Састанак 22. августа

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Састанак 22. августа

Mihajlo Andjelkovic
Желим да вас обавестим да сам управо добио потврду да сам једини од
редовних посетилаца који би данас могао да се појави на састанку, тако
да највероватније састанка неће бити.

Ако пак се сабере макар двоје људи који желе да покрију одређене теме,
могао бих да се појавим у ДОБ-у. Дакле, јавите се овде прво, како би
видели ко жели да дође.

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l