Adjö

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Adjö

Oskar Augustsson
Wikipedianer, jag försvinner som martyr. Martyr för de som vill rensa
wikipedia från artikelklottrare, och maktgalna idioter. Mats Halldin
och Torvindus hör till den sistnämnda kategorin. Jag önskar dem intet
gott; snarare tvärtom. Jag försvinner som martyr för de som vill att
admins inte ska kunna kalla användare för pedofiler, och komma undan.
Jag utför inte klottret mot Torvindus, men jag fördömer det inte.
Precis som jag inte är Juristenfolk, Tinsel, HelsinkiVampire, Judas
Bock, Ninel, JL Man (:S), Marcus G etc. Det tjänar ingenting till att
fördöma dessa användare, eller deras handlanden. Klotter-Greger
fördömer jag dock. Denne sedan i början av 2004 aktive internetsabotör
och trakasserare, som jag senast idag fick wikimail ifrån. Denne, även
känd som LouiseR och Lamré, har ni tillåtit bidra till ert projekt.
Jag är martyr för de oskyldigt anklagade på Wikipedia, de som
godtyckliga maktmissbrukare som Mats Halldin evighetsblockerar, för
att de "tycker fel". Jag skriver detta, för att ingen ska gå på
Torvindus lögner. Ni vet alla vad det är för en människa. Halldin är,
ehuru icke anonym, en dylik individ, som utnyttjar
wikipediagemenskapens beroendeställning, för att göra ont. Jag
försvinner som martyr; martyr för sanningen, för skapandet av en helt
fri encyklopedi, med NPOV som ledstjärna. Om det är att trolla, så må
jag vara ett troll.

Må de som är bra människor ta över wikin, någon gång i framtiden.
Bjorn vare med denna minoritet.

Intuel renaatayon,

/Oskar Augustsson