Ang.: Projektor sökes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ang.: Projektor sökes

lennart guldbrandsson-2
Wunderbaum.


Lennart Guldbrandsson

Skickat från min HTC

----- Reply message -----
Från: "Kristoffer Mellberg" <[hidden email]>
Datum: tors, jan 13, 2011 09:00
Rubrik: Projektor sökes
Till: "Lennart Guldbrandsson" <[hidden email]>
Kopia: "Styrelsen Wikimedia Sverige" <[hidden email]>, "Wikipedias mailinglista" <[hidden email]>


Jag fixar en projektor.

/ Kristo

Den 13 jan 2011 00.58, "Lennart Guldbrandsson" <[hidden email]>
skrev:

 Hej,

Till födelsedagen den 15 januari skulle vi behöva en filmprojektor. Är det
någon som har en att låna ut under dagen? Någon arbetsplats där de kanske
inte behöver den under helgen? Med tanke på att vi börjar närma oss och
fortfarande inte har fått tag på någon projektor, så är vi beredda att dansa
som ersättning.

Maila mig i så fall.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson,
Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige
http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48 Mobil: 070 - 207 80 05 Epost:
[hidden email] Användarsida:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal Blogg:
http://mrchapel.wordpress.com/