Angående min blockering (Från BjörnBergman)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Angående min blockering (Från BjörnBergman)

Albin Jacobsson
Idag ringde Björn mig (mitt namn står på min användarsida och mitt
mobilnummer finns på Eniro och Hitta.se) och frågade om jag kunde släppa
hans blockering. Jag pratade med honom om hur jag inte kunde gå emot
konsensus och att det inte fanns något jag kunde göra. Efter 26 minuter så
accepterade han detta och började prata om att han skulle återställa sin IP
(kan vara något jag sagt som fick honom att tänka i de tankarna).

Det verkar på användaren som att han verkligen ångrar vad han gjort, dock är
det svårt att över telefon avgöra hur mycket sanning det ligger i en annan
persons ord. Jag har inget direkt att tillägga mer än som en varning över
att han kan tänkas försöka kontakta fler administratörer i sitt sökande
efter en lyft blockering.

(jag har aldrig tidigare svarat på en mail-lista så jag vet inte hur detta
kommer att gå)

// Albin 'Sertion' Jacobsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Angående min blockering (Från BjörnBergman)

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Jag står fast vid mitt senaste mail (http://article.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.swedish/708), där jag under flera skärmlängder förklarar hela skeendet som jag har uppfattat det och hur det har omöjliggjort att jag skulle stöda en avblockering av Björn Bergman. Jag hade hoppats att det samtal han hade med sin pappa skulle ha gett något mer än "äsch, jag försöker med någon annan". Okej, då rekommenderar jag att alla som har/får med saken hänvisar Björn till mitt mail ovan.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
> Date: Fri, 29 Jan 2010 21:23:04 +0100
> From: [hidden email]
> To: [hidden email]
> Subject: [WikiSV-l]  Angående min blockering (Från BjörnBergman)
>
> Idag ringde Björn mig (mitt namn står på min användarsida och mitt
> mobilnummer finns på Eniro och Hitta.se) och frågade om jag kunde släppa
> hans blockering. Jag pratade med honom om hur jag inte kunde gå emot
> konsensus och att det inte fanns något jag kunde göra. Efter 26 minuter så
> accepterade han detta och började prata om att han skulle återställa sin IP
> (kan vara något jag sagt som fick honom att tänka i de tankarna).
>
> Det verkar på användaren som att han verkligen ångrar vad han gjort, dock är
> det svårt att över telefon avgöra hur mycket sanning det ligger i en annan
> persons ord. Jag har inget direkt att tillägga mer än som en varning över
> att han kan tänkas försöka kontakta fler administratörer i sitt sökande
> efter en lyft blockering.
>
> (jag har aldrig tidigare svarat på en mail-lista så jag vet inte hur detta
> kommer att gå)
>
> // Albin 'Sertion' Jacobsson
     
_________________________________________________________________
Nya Windows 7 - Hitta en dator som passar dig! Mer information.
http://windows.microsoft.com/shop
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Angående min blockering (Från BjörnBergman)

Ragnar Ståhle-2
In reply to this post by Albin Jacobsson
Min reaktion på dessa meddelanden är att det ser ut att vara något i stil med signaturen Pralin som förekom då jag var admin. Jag höll en vänskaplig kontakt med Pralin samtidigt som koncensusbeslutet stod fast. Jag vet ine om Pralin numer är en god deltagare eller om han försvunit ur synfältet, men då jag fortfarande var aktiv admin blev han ganska bra "uppfostrad" till slut.

Min rekommendation är alltså att så långt som möjligt förklara vänligt, precis som Albin tycks ha gjort, utan att för den skull släppa en tum på reglerna.

/RaSten

Ragnar Ståhle
Västervägen 10 c
191 49  SOLLENTUNA
Tel. 08-92 90 17
Mob. 073-647 80 05
Skype: ragnar.stahle

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [hidden email]
[mailto:[hidden email]]För Albin Jacobsson
Skickat: den 29 januari 2010 21:23
Till: [hidden email]
Ämne: [WikiSV-l] Angående min blockering (Från BjörnBergman)


Idag ringde Björn mig (mitt namn står på min användarsida och mitt
mobilnummer finns på Eniro och Hitta.se) och frågade om jag kunde släppa
hans blockering. Jag pratade med honom om hur jag inte kunde gå emot
konsensus och att det inte fanns något jag kunde göra. Efter 26 minuter så
accepterade han detta och började prata om att han skulle återställa sin IP
(kan vara något jag sagt som fick honom att tänka i de tankarna).

Det verkar på användaren som att han verkligen ångrar vad han gjort, dock är
det svårt att över telefon avgöra hur mycket sanning det ligger i en annan
persons ord. Jag har inget direkt att tillägga mer än som en varning över
att han kan tänkas försöka kontakta fler administratörer i sitt sökande
efter en lyft blockering.

(jag har aldrig tidigare svarat på en mail-lista så jag vet inte hur detta
kommer att gå)

// Albin 'Sertion' Jacobsson