Anmälan för volontärer och programpunkter

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Anmälan för volontärer och programpunkter

Eric Luth
Hej!

I veckan har två stora händelser inför Wikimania i Stockholm inträffat! I
lördags öppnade vi anmälan för att vara volontär under Wikimania. Vill du
på något vis hjälpa till att göra Wikimania 2019 till det bästa någonsin?
Anmäl dig här! https://forms.gle/saZ4kkjZJN7uweU36 Hör av dig till mig om
du har några frågor.

Igår öppnade vi också "call for submissions", där man anmäler förslag till
programpunkter. Vill du hålla en workshop, seminarium eller något annat
kopplat till temat och några av de olika spåren? Då kan du ansöka om
programpunkter nu! Det gör du här:
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Submissions

Allt gott,
*Eric Luth*
Conference Manager, Wikimedia Sverige
[hidden email]
+46 (0) 765 55 50 95

Stöd fri kunskap, bli medlem i Wikimedia Sverige.
Läs mer på blimedlem.wikimedia.se