Anmälan till Wikimania öppen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Anmälan till Wikimania öppen

Eric Luth
Hej! 

Nu är anmälan som deltagare till Wikimania 2019 i Stockholm öppen! Early bird-priser gäller fram till och med 24 maj, och därefter gäller ordinarie priser. Du hittar länk till anmälan här: https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Registration

Om du istället vill vara volontär går det fortfarande att anmäla sig! Länken till volontärformuläret hittar du här: https://forms.gle/saZ4kkjZJN7uweU36

Allt gott,
Eric Luth
Conference Manager, Wikimedia Sverige
+46 (0) 765 55 50 95

Stöd fri kunskap, bli medlem i Wikimedia Sverige.
Läs mer på blimedlem.wikimedia.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l