Ansökan till Allmänna arvsfonden

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ansökan till Allmänna arvsfonden

Jan Ainali
Hej!

Vi håller på med en ansökan till Allmänna arvsfonden (skall skickas in senast 11 juli) för en del av Wikipedia i utbildning.

Ta gärna en titt på den och se om den går att förstå och kom gärna med feedback på den och såklart även själva projektet. Ren korrekturläsning tas förstås tacksamt emot det med :)

http://se.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_i_utbildning_2013/Ans%C3%B6kan_till_Arvsfonden
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l