ArbCom, eng Wiki

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ArbCom, eng Wiki

Fredrik Josefsson-2
Jag vet inte hur mycket det har uppmärksammats på sv
wiki, men jag vill nämna att engelska ArbCom -- som
vissa på sv betraktar som ett ideal -- har nu haft ett
par... tja skandaler kan man väl kalla det. Se
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2006-09-25/Clerk_resigns

Man får ta det i beaktande att det lätt blir
konflikter även med en skiljedomskommité. Än värre
kanske på en liten Wikipedia att det blir diskussioner
om kompis-beslut.

/ Fredrik


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ArbCom, eng Wiki

Habj-2
Lustigt att just Kelly Martin lämnar med kommentaren "Move along.
Nothing to see here" på sin användarsida. Bland mycket annat hade hon
förut en rätt bitsk kommentar där, om folk som inte bara slutar utan
också mycket tydligt utannonserar att de slutar (bland annat att de
brukar komma tillbaka). Om både Sideaway och Martin är parter i ett
arb com-mål är det kanske ändå bra att de avgår ur arb com, åtminstone
tillfälligt.

I övrigt är det tämligen välkänt att enwikis arb com varit ganska
mycket skälld på ända från starten. Jag har inte hängt så oerhört
mycket på enwiki och i dess IRC-kanaler, men det gick rätt fort att
snappa upp. Det är ganska ofrånkomligt att såväl människor som
institutioner vars roll det är att ta obekväma beslut blir det - och i
många fall blir beslutet obekvämt oavsett utslag. Med den
diskussionsstil som råder på svwiki kan vi inse att skilkoms ledamöter
kommer att få ta rätt mycket skit, oavsett det är befogat eller inte.
Om vi tillsätter en sådan bör vi nog samtidigt skapa något slags
program för uppmuntring och positiv feedbadk till skilkoms ledamöter,
för att uppväga det negativa som är ofrånkomligt. Det är som bekant
mycket lättare att kritisera än att säga positiva saker.

/habj