Archiwum im. Józefa Burszty w Wikimedia Commons

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Archiwum im. Józefa Burszty w Wikimedia Commons

Marta Malina Moraczewska-2
Hej,

Miło mi poinformować, że do Wikimedia Commons załadowane zostały wszystkie
zdjęcia z Archiwum im. Józefa Burszty, przekazane przez Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej UAM:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_J%C3%B3zef_Burszta_Digital_Archives

Info:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Institute_of_Ethnology_and_Cultural_Anthropology,_Adam_Mickiewicz_University

Zasoby Archiwum to prawie 8000 zdjęć dokumentujących przedmioty, zwyczaje,
ludzi, miejsca, stroje, przedmioty użytkowe i inne - w Polsce i za granicą
(Afganistan, Turcja, Afryka). Są to też materiały, które dają fascynujący
wgląd w pracę etnografa. Zapraszam wszystkich do oglądania i
wykorzystywania kolekcji Archiwum w Wikipedii!

Uczestnikom projektu ogromne dzięki za wykonaną już pracę. Zastanówmy się
przez kilka najbliższych dni - może warto opracować konkretny plan dalszej
pracy z tymi zasobami. Instytut Etnologii oferuje wsparcie merytoryczne -
poproszę też Archiwum o rozszerzony opis poszczególnych zestawów foto i
inne materiały informacyjne o udostępnionych zdjęciach.

Miłego ilustrowania!

Marta Malina
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l