Artikel om Wikipedia-forskning

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
fn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Artikel om Wikipedia-forskning

fn


Hej,


Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den Wikipedia-forskning
der har v�ret indtil begyndelsen af 2008. En PDF er tilg�ngelig fra denne
side:

http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652

Kommentarer er velkomne.


mvh
Finn

___________________________________________________________________

          Finn Aarup Nielsen, DTU Informatics, Denmark
  Lundbeck Foundation Center for Integrated Molecular Brain Imaging
    http://www.imm.dtu.dk/~fn/      http://nru.dk/staff/fnielsen/
___________________________________________________________________

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

Sten Porse
Kære Finn Aarup Nielsen,
Tak for din interesse for wikipedia (wp). Jeg har læst din artikel med
stor interesse, fordi jeg næsten dagligt arbejder med wp. Det forekommer
mig, at din analyse har to hovedspor: dels et "ydre", som handler om
fænomenets eksistensvilkår og brugbarhed, og dels et "indre, der handler
om skribenternes ("nørdernes") forhold til deres eget arbejde og
hinanden.
Jeg kan ikke give meningsfulde kommentarer til det første spor, men om
det andet kan jeg oplyse følgende, som du tilsyneladende ikke har
fanget:
1. de enkelte skribenter har i praksis en nedslidningstid, som nok har
forskellig længde, men som - med få undtagelser - før eller siden
medfører en fuldstændig eller delvis tilbagetrækning fra aktivt virke på
wp.
2. de fleste af skribenterne er unge eller endda helt unge
gymnasieelever og studerende, mens der er mangel på færdiguddannede og
ældre bidragydere
3. erhvervelse af "merit" i wp-samfundet har meget stor betydning. Det
er min erfaring, at en høflig og imødekommende, men saglig adfærd og
sprogbrug på diskussionssiderne skaber en aura omkring nogle
nøglepersoner, som wikipedianerne har tillid til

Det er ikke til at vide, om dette kan interessere dig, men du efterlyser
reaktioner, og det er så min, du har fået her.
Med venlig hilsen
Sten Porse
(= http://da.wikipedia.org/wiki/Bruger:Sten )
man, 14 04 2008 kl. 11:52 +0200, skrev Finn Aarup Nielsen:

>
> Hej,
>
>
> Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den Wikipedia-forskning
> der har vret indtil begyndelsen af 2008. En PDF er tilgngelig fra denne
> side:
>
> http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652
>
> Kommentarer er velkomne.
>
>
> mvh
> Finn
>
> ___________________________________________________________________
>
>           Finn Aarup Nielsen, DTU Informatics, Denmark
>   Lundbeck Foundation Center for Integrated Molecular Brain Imaging
>     http://www.imm.dtu.dk/~fn/      http://nru.dk/staff/fnielsen/
> ___________________________________________________________________
> _______________________________________________
> WikiDA-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

Villy Fink Isaksen
In reply to this post by fn
Hej

Her er min umiddelbare kommentar:

En nørd er ifølge min ordbog:

nørd subst. -en, -er, -erne
1. (slang) en intelligent person der kun interesserer sig for én ting og
derfor virker mærkelig, el. en person der opfører sig mærkeligt el. dumt

på wikipedia http://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8rd 

Men hvorfor udfører "nørderne" dette ulønnede arbejde?


Med venlig hilsen

Villy Fink Isaksen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] På vegne af Finn Aarup
Nielsen
Sendt: 14. april 2008 11:52
Til: [hidden email]
Emne: [WikiDA-l] Artikel om Wikipedia-forskningHej,


Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den
Wikipedia-forskning
der har vret indtil begyndelsen af 2008. En PDF er tilgngelig fra denne
side:

http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652

Kommentarer er velkomne.


mvh
Finn

___________________________________________________________________

          Finn Aarup Nielsen, DTU Informatics, Denmark
  Lundbeck Foundation Center for Integrated Molecular Brain Imaging
    http://www.imm.dtu.dk/~fn/      http://nru.dk/staff/fnielsen/
___________________________________________________________________


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

Villy Fink Isaksen
In reply to this post by fn
Kom på der var vist lidt om hvorfor "nørderne" udfører dette ulønnede
arbejde:

Revisionssystemet og diskussionssiderne
muliggør også at en wikipedianer kan opbygge et godt omdømme.
Gratisarbejdende Open Source programmører kan være drevet af at få
anerkendelse.70 Lignende gør sig nok til en vis grad gældende for
wikipedianere.67, 71

OK

Men jeg har da læst at der er mange forskellige grunde bl. a. at sikre
en alsidig information til alle.

villy

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] På vegne af Villy Fink
Isaksen
Sendt: 14. april 2008 21:46
Til: 'Diskussionsliste for den danske Wikipedia'
Emne: Re: [WikiDA-l] Artikel om Wikipedia-forskning

Hej

Her er min umiddelbare kommentar:

En nørd er ifølge min ordbog:

nørd subst. -en, -er, -erne
1. (slang) en intelligent person der kun interesserer sig for én ting og
derfor virker mærkelig, el. en person der opfører sig mærkeligt el. dumt

på wikipedia http://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8rd 

Men hvorfor udfører "nørderne" dette ulønnede arbejde?


Med venlig hilsen

Villy Fink Isaksen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] På vegne af Finn Aarup
Nielsen
Sendt: 14. april 2008 11:52
Til: [hidden email]
Emne: [WikiDA-l] Artikel om Wikipedia-forskningHej,


Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den
Wikipedia-forskning
der har vret indtil begyndelsen af 2008. En PDF er tilgngelig fra denne
side:

http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652

Kommentarer er velkomne.


mvh
Finn

___________________________________________________________________

          Finn Aarup Nielsen, DTU Informatics, Denmark
  Lundbeck Foundation Center for Integrated Molecular Brain Imaging
    http://www.imm.dtu.dk/~fn/      http://nru.dk/staff/fnielsen/
___________________________________________________________________


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
fn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

fn
In reply to this post by Sten Porse


K�re Sten,


On Mon, 14 Apr 2008, Sten Porse wrote:

> Det forekommer mig, at din analyse har to hovedspor: dels et "ydre", som
> handler om f�nomenets eksistensvilk�r og brugbarhed, og dels et "indre,
> der handler om skribenternes ("n�rdernes") forhold til deres eget
> arbejde og hinanden.

Der er efterh�nden ganske meget forskning omkring Wikipedia. I artiklen
fik jeg slet ikke n�vnt noget om udviklingen indenfor semantiske wikier,
for eksempel DPpedia.


> 1. de enkelte skribenter har i praksis en nedslidningstid, som nok har
> forskellig l�ngde, men som - med f� undtagelser - f�r eller siden
> medf�rer en fuldst�ndig eller delvis tilbagetr�kning fra aktivt virke p�
> wp.

Det var en interessant iagttagelse. Jeg har godt v�ret klar over at
enkelte har forladt WP fordi de vil have en pause eller fordi de er blevet
skuffet. Jeg st�dte for eksempel p� David MacKay's hjemmeside i g�r med
hans beskrivelse af "wikibullying":
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Djcmackay

Men at der ligefrem generelt skulle v�re en "nedslidningstid" er et
interessant sp�rgsm�l.


> 2. de fleste af skribenterne er unge eller endda helt unge
> gymnasieelever og studerende, mens der er mangel p� f�rdiguddannede og
> �ldre bidragydere

Ja. Jeg gad vide om der er lavet nogle st�rre unders�gelse af brugerene.


> 3. erhvervelse af "merit" i wp-samfundet har meget stor betydning. Det
> er min erfaring, at en h�flig og im�dekommende, men saglig adf�rd og
> sprogbrug p� diskussionssiderne skaber en aura omkring nogle
> n�glepersoner, som wikipedianerne har tillid til

Det tror jeg ogs�. Jeg synes der er en ganske god forklaring i Tor
N�rretranders bog "Det gener�se menneske" i et af hans kapitler, som dog
(s� vidt jeg husker) ikke besk�ftiger sig med WP, men han n�vner Open
source programmering.


> Det er ikke til at vide, om dette kan interessere dig, men du efterlyser
> reaktioner, og det er s� min, du har f�et her.

Tak for kommentarerne!


>> Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den Wikipedia-forskning
>> der har vret indtil begyndelsen af 2008. En PDF er tilgngelig fra denne
>> side:
>>
>> http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652mvh
Finn
_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

Ole Palnatoke Andersen
In reply to this post by fn
On Mon, Apr 14, 2008 at 11:52 AM, Finn Aarup Nielsen <[hidden email]> wrote:
>  Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den Wikipedia-forskning
> der har været indtil begyndelsen af 2008. En PDF er tilgængelig fra denne
> side:
>
>  http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652
>
>  Kommentarer er velkomne.

Din tidligere artikel om scientific citations er blevet opdaget:
http://brianna.modernthings.org/article/107/wikiproject-so-effective-it-skews-study-results

-Palnatoke

--
http://palnatoke.org * Ole Palnatoke Andersen, Copenhagen, DK
* CV: http://palnatoke.org/CV.doc *
**38 glas honning, hvoraf 24 uden omrøring**
h:+45 61 91 48 88

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
fn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

fnHej Palnatoke,


On Tue, 15 Apr 2008, Ole Palnatoke Andersen wrote:

> Din tidligere artikel om scientific citations er blevet opdaget:
> http://brianna.modernthings.org/article/107/wikiproject-so-effective-it-skews-study-results

Ja, tak! Google Alert havde allerede gjort mig opm�rksom p� den, og jeg
har sat den ind p� min side: http://www2.imm.dtu.dk/~fn/Nielsen2007Scientific.html

Hvis jeg k�rer opt�llingen p� et 2008 dump bliver resultaterne noget
anderledes pga. et stor antal referencer der er sat ind af en bot. Botten
har oprettet en Wikipedia side for et meget stort antal gener og hver side
har mange referencer.


mvh
Finn
_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artikel om Wikipedia-forskning

Lars Aronsson
In reply to this post by fn
Finn Aarup Nielsen wrote:

> Jeg har skrevet en artikel der opsummerer noget af den
> Wikipedia-forskning der har været indtil begyndelsen af 2008. En
> PDF er tilgængelig fra denne side:
>
> http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=5652

Utmärkt! Jag tror den kommer att bli en "must read" för nordiska
forskare.  Borde du inte skriva en engelsk version?  Jag har
refererat den på Landsbybrønden, tillsammans med några andra
aktuella rapporter,
http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Landsbybr%C3%B8nden#Wikipedia-forskning

På tyska Wikipedia finns den här sidan,
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedistik

och på engelska finns ett WikiProjekt,
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Wikidemia

Själv skattar jag högt det som tyskarna Jakob Voß
(http://wm.sieheauch.de/) och Mathias Schindler gör i den här
riktningen.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l