Artykuł o pl.wiki w najnowszym "NIE"

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Artykuł o pl.wiki w najnowszym "NIE"

Bartłomiej B.
Zasadniczo nie jestem czytelnikiem NIE, ale skądinąd wiem o artykule w
najnowszym numerze NIE na temat pl.wiki. Jest to numer 52-53
(1213-1214) na 20 grudnia 2013 - 2 stycznia 2014. Artykuł o pl.wiki
jest na stronie 17 i ma tytuł "Św. Wikipedia" i podtytuł "Pedały
wyleciały z Internetu". Jest tam troszkę nieścisłości, ale generalnie
odmalowuje dosyć prawidłowy obraz pl.wiki (IMO). Zwraca uwagę na to,
że Zboralski wyleciał z pl.wiki (tzn. jego biogram) i na generalnie
antyhomoseksualną i prokościelną (prokatolicką) atmosferę w pl.wiki.

Zacytuję tylko fragment tego artykułu, który mnie szczególnie zainteresował i
zwrócił moją uwagę na osobę Wulfstana...

"Na pokładzie wirtualnej encyklopedii narodowo-katolicko zrobiło się w
2005 r., gdy prezesem stowarzyszenia Wikimedia Polska został Piotr
Cywiński, dyrektor muzeum w Auschwitz i prezes Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie. Wtedy zaczęła się pierwsza wycinka
nieprawomyślnych. Na uroczystość 60. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady
Cywiński nie zaprosił żadnej organizacji zajmującej się
mniejszościami, choć w Oświęcimiu uwięziono około 10 tysięcy
homoseksualistów. Działacze LGBT z Robertem Biedroniem, Szymonem
Niemcem i Ygą Kostrzewą z Lambdy na czele poczuli się urażeni. Wysłali
prezesowi list protestacyjny. Od tamtego czasu biografie Kostrzewy i
Niemca kilkakrotnie usiłowano zdjąć z portalu. Biogram feministki Anny
Zawadzkiej, a prywatnie partnerki Ygi – zniknął na dobre."

Zawadzka faktycznie wyleciała [1], chociaż trudno to IMO bezpośrednio
powiązać z uroczystościami 60. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady:
wyzwolenie było w 1945, 60-lecie było w 2005, Zawadzka wyleciała w
2008.

Przy okazji - z [[Piotr Cywiński (historyk)]] można przejść na
www.cwi.pl, gdzie jest takie coś:
"Jestem członkiem założycielem stowarzyszenia Wikimedia Polska, które
powstało w lipcu 2005 i ma na celu rozwój m.in. Wikipedii - rozumianej
jako ogólnodostępny zbiór wiedzy oraz propagowanie wolnych licencji. W
latach 2005-2007 byłem wiceprezesem, obecnie jestem w Komisji
Rewizyjnej."

ale na https://pl.wikimedia.org/wiki/W%C5%82adze nie widzę nazwiska
Cywińskiego, ani w dziale "Komisja Rewizyjna", ani nigdzie indziej.
Wulfstanie, może warto uaktualnić swoją stronę, jeśli już nie jesteś w
Komisji (bo chyba nie jesteś, od co najmniej czerwca 2012 [2])?

Pozdrawiam,
b.

Przypisy:
[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:SDU/Anna_Zawadzka_%28dzia%C5%82aczka_LGBT%29
[2] https://pl.wikimedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adze&oldid=35608&diff=prev

--
[[user:BartłomiejB]], zablokowany na 3 lata w pl.wiki, m.in. za próbę
uprzejmego przekonania administracji o słuszności zmiany z "Bradley"
na "Chelsea" w [[Bradley Manning]]

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Artykuł o pl.wiki w najnowszym "NIE"

Dorożyński Janusz (4-webd)
| -----Original Message-----
| From: [hidden email] [mailto:wikipl-l-
| [hidden email]] On Behalf Of Bartłomiej B.
| Sent: Friday, December 27, 2013 11:36 AM
/
| Zasadniczo nie jestem ...

Szanowny Bartłomieju Be!

Wg mnie dość dobrze znam i plwiki i jej społeczność oraz historię, więc odpowiedzialnie mogę stwierdzić, że fragmenty artykułu, które zacytowałeś, to są brednie i wymysły jego autora, też albo zwłaszcza wobec Wulfstana. Ponadto wplątywanie w działalność w W. jej autorów jakichkolwiek ich aktywności poza W. jest próbą zwykłego, choć w tym przypadku nieudolnego polowania na czarownice. Zdarzało się to nie raz, i wg mnie nie ma dla nas znaczenia. Żyjemy w wolnym kraju, ze swobodą wypisywania oraz publikowania bredni, choć oczywiście z zagrożeniem ex post postępowania sądowego w razie naruszenia bredniami dóbr osobistych.

Pomimo tego to, że nagłośniłeś ten gniot tutaj, nie stanowi dla mnie problemu, choć sam bym nim nie zaprzątał uwagi subskrybentów listy.

        Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l