Att bilda en förening

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Att bilda en förening

Habj
Eftersom det på fikaträffen framkom lite oklarhet kring hur det egentligen
går till att bilda en förening, tänkte jag slänga in två länkar med likartat
innehåll. Bägge kommer från idrottssajter och tänker sig att den bildade
föreningen ska vara en idrottsförening, men i allt väsentligt är
skillnaderna minimala.

* http://www.rattvik.se/att_bilda_en_forening.asp
* http://www.rf.se/t3.asp?p=13548

Jag citerar från den sistnämnda:

----------

Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte
inför vilket man annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av
de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha
möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från
mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som
röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna
procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande,
sekreterare och justeringsmän/rösträknare).
Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg
dela ut förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till
stadgar.

----------

Man _kan_ förmodligen, så som föreslagits, istället ta in medlemsavgifter i
förväg och låta de som betalat in sig vara de som bildar föreningen. Detta
är dock inte det vanligaste sättet. Jag hoppas att vi därmed kan anse den
oklarheten utredd.

Kolla gärna på förslaget på mötespunkter till bildandemötet (det
konstituerande mötet), samma sida.

/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att bilda en förening

Joakim Larsson
Hej kära Wikipedia.

Som föreninganörd så ramlar jag in här och har ett föreslag till
tillvägagånsätt om man vill ta ut medlemsavgifter i förväg.

Det som behövs för att ta in medlemsavgifter är ju ett plusgirokonto eller
liknande. Men för att skaffa det så måste det finnas ett konto.

Det man då gör är att förslagsvis tre personer (det är så många som behövs
för att starta en förening) utgör en interim styrelse som skaffar
organisatonsnummer och därefter plusgirokonto som används till att upprätta
det medlemsregister som används till det första årsmötet. Förslagsvis tar
man ett beslut om att fastställa detta som röstlängd för mötet.

MVH
Joakim (Grön)

Den 2007-07-25 skrev habj < [hidden email]>:

>
> Eftersom det på fikaträffen framkom lite oklarhet kring hur det egentligen
>
> går till att bilda en förening, tänkte jag slänga in två länkar med
> likartat
> innehåll. Bägge kommer från idrottssajter och tänker sig att den bildade
> föreningen ska vara en idrottsförening, men i allt väsentligt är
> skillnaderna minimala.
>
> * http://www.rattvik.se/att_bilda_en_forening.asp
> * http://www.rf.se/t3.asp?p=13548
>
> Jag citerar från den sistnämnda:
>
> ----------
>
> Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett
> möte
> inför vilket man annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas
> av
> de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha
> möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon
> från
> mötet.
>
> Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som
>
> röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt
> denna
> procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande,
> sekreterare och justeringsmän/rösträknare).
> Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg
> dela ut förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till
> stadgar.
>
> ----------
>
> Man _kan_ förmodligen, så som föreslagits, istället ta in medlemsavgifter
> i
> förväg och låta de som betalat in sig vara de som bildar föreningen. Detta
>
> är dock inte det vanligaste sättet. Jag hoppas att vi därmed kan anse den
> oklarheten utredd.
>
> Kolla gärna på förslaget på mötespunkter till bildandemötet (det
> konstituerande mötet), samma sida.
>
> /habj
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att bilda en förening

Ragnar Ståhle-2
Jag har aldrig varit med om att man tar upp avgifter innan man bildar
förening. Och jag har bildat många föreningar i min dar.

Det konstituerande mötet ska välja interimsstyrelse som får i uppdrag
att upprätta förslag till stadgar. I stadgarna ska framgå ändamålet med
föreningen så det är ju klokt om det konstituerande mötet är ense om
ändamålet. I stadgarna finns några formkrav till, även om ideella
föreningar inte är så lagbundna som många andra juridiska personer.

För att öppna plusgirokonto och bankkonto i en förenings namn behövs
stadgar samt ett beslut om vem eller vilka som ska teckna kontona,
vilket oftast bestäms på så sätt att föreningsmötet väljer styrelse som
sen beslutar vem som tecknar kontot.

Det finns inget krav på att man ska ha en medlemsavgift för att bilda
förening, men det är praktiskt att ha någon slags koppling mellan
intresse och medlemsskap. Det är inte självklart att man kan bli medlem
för att men betalar avgift, och det är inte alls självklart att man
slutar vara medlem för att man inte betelar avgift. Men det här är
viktigt att det framgår i stadgarna, dvs att det regleras vem som kan
bli medlem och hur man blir medlem samt hur man upphör att vara medlem.
Det är också klokt om det framgår i stadgarna hur man gör för att ändra
stadgarna och hur man kan upplösa föreningen och vad som då sker med
föreningens tillgångar och skulder.

Man behöver ju inte alls ha bank- eller plusriokonto för att ta upp
avgifter, men det är klokt att ha någon form av
inkomstverifikationssystem, t ex ett kvittensblock.

R-)

Joakim Larsson wrote:

>Hej kära Wikipedia.
>
>Som föreninganörd så ramlar jag in här och har ett föreslag till
>tillvägagånsätt om man vill ta ut medlemsavgifter i förväg.
>
>Det som behövs för att ta in medlemsavgifter är ju ett plusgirokonto eller
>liknande. Men för att skaffa det så måste det finnas ett konto.
>
>Det man då gör är att förslagsvis tre personer (det är så många som behövs
>för att starta en förening) utgör en interim styrelse som skaffar
>organisatonsnummer och därefter plusgirokonto som används till att upprätta
>det medlemsregister som används till det första årsmötet. Förslagsvis tar
>man ett beslut om att fastställa detta som röstlängd för mötet.
>
>MVH
>Joakim (Grön)
>
>Den 2007-07-25 skrev habj < [hidden email]>:
>  
>
>>Eftersom det på fikaträffen framkom lite oklarhet kring hur det egentligen
>>
>>går till att bilda en förening, tänkte jag slänga in två länkar med
>>likartat
>>innehåll. Bägge kommer från idrottssajter och tänker sig att den bildade
>>föreningen ska vara en idrottsförening, men i allt väsentligt är
>>skillnaderna minimala.
>>
>>* http://www.rattvik.se/att_bilda_en_forening.asp
>>* http://www.rf.se/t3.asp?p=13548
>>
>>Jag citerar från den sistnämnda:
>>
>>----------
>>
>>Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett
>>möte
>>inför vilket man annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas
>>av
>>de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha
>>möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon
>>från
>>mötet.
>>
>>Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som
>>
>>röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt
>>denna
>>procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande,
>>sekreterare och justeringsmän/rösträknare).
>>Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg
>>dela ut förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till
>>stadgar.
>>
>>----------
>>
>>Man _kan_ förmodligen, så som föreslagits, istället ta in medlemsavgifter
>>i
>>förväg och låta de som betalat in sig vara de som bildar föreningen. Detta
>>
>>är dock inte det vanligaste sättet. Jag hoppas att vi därmed kan anse den
>>oklarheten utredd.
>>
>>Kolla gärna på förslaget på mötespunkter till bildandemötet (det
>>konstituerande mötet), samma sida.
>>
>>/habj
>>
>>    
>>
>
>
>  
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att bilda en förening

Anders Wennersten
Min tanke är att
1.Det konstituerande mötet i oktober beslutar om befrielse om medlemsavgift
för 2007, dvs att man blir medlem genom att anmäla sig före, i anslutning
till eller efter mötet men att ingen inbetalning krävs.
2.Mötet i oktober skall besluta om stadgar och välja en permanent styrelse,
dvs ingen interimsstyrelse (men det blir ju årsmöte redan i feb/mars, så ev
eftersläpningar kan hanteras då). Också om åravgift för 2008.
3.Att diskussionen om stadgar och paragraf 1 som nu pågår på Wikipedia
Sverige sidan för denna fråga framåt så pass att vi redan i förmötet i
aug/sept kan enas om ett förslag till stadgar. Detta möjliggör då att dessa
avstäms med Wikipedia Foundation före mötet i oktober, även om det formellt
bara går att få till en preliminär avstämning
4. Att ha orgnummer, pg konto etc klara till det konstituerande mötet ser
jag som mycket önskvärt men inte helt nödvändigt. Om detta går att fixa
genom att vi i aug./sept mötet tillsätter en interimsstyrelse så tycker jag
vi skall överväga detta.
      Anders Wennersten

----- Original Message -----
From: "Ragnar Ståhle" <[hidden email]>
To: "Sändlista för svenska Wikipedia" <[hidden email]>
Sent: Monday, July 30, 2007 4:17 PM
Subject: Re: [WikiSV-l] Att bilda en förening


Jag har aldrig varit med om att man tar upp avgifter innan man bildar
förening. Och jag har bildat många föreningar i min dar.

Det konstituerande mötet ska välja interimsstyrelse som får i uppdrag
att upprätta förslag till stadgar. I stadgarna ska framgå ändamålet med
föreningen så det är ju klokt om det konstituerande mötet är ense om
ändamålet. I stadgarna finns några formkrav till, även om ideella
föreningar inte är så lagbundna som många andra juridiska personer.

För att öppna plusgirokonto och bankkonto i en förenings namn behövs
stadgar samt ett beslut om vem eller vilka som ska teckna kontona,
vilket oftast bestäms på så sätt att föreningsmötet väljer styrelse som
sen beslutar vem som tecknar kontot.

Det finns inget krav på att man ska ha en medlemsavgift för att bilda
förening, men det är praktiskt att ha någon slags koppling mellan
intresse och medlemsskap. Det är inte självklart att man kan bli medlem
för att men betalar avgift, och det är inte alls självklart att man
slutar vara medlem för att man inte betelar avgift. Men det här är
viktigt att det framgår i stadgarna, dvs att det regleras vem som kan
bli medlem och hur man blir medlem samt hur man upphör att vara medlem.
Det är också klokt om det framgår i stadgarna hur man gör för att ändra
stadgarna och hur man kan upplösa föreningen och vad som då sker med
föreningens tillgångar och skulder.

Man behöver ju inte alls ha bank- eller plusriokonto för att ta upp
avgifter, men det är klokt att ha någon form av
inkomstverifikationssystem, t ex ett kvittensblock.

R-)

Joakim Larsson wrote:

>Hej kära Wikipedia.
>
>Som föreninganörd så ramlar jag in här och har ett föreslag till
>tillvägagånsätt om man vill ta ut medlemsavgifter i förväg.
>
>Det som behövs för att ta in medlemsavgifter är ju ett plusgirokonto eller
>liknande. Men för att skaffa det så måste det finnas ett konto.
>
>Det man då gör är att förslagsvis tre personer (det är så många som behövs
>för att starta en förening) utgör en interim styrelse som skaffar
>organisatonsnummer och därefter plusgirokonto som används till att upprätta
>det medlemsregister som används till det första årsmötet. Förslagsvis tar
>man ett beslut om att fastställa detta som röstlängd för mötet.
>
>MVH
>Joakim (Grön)
>
>Den 2007-07-25 skrev habj < [hidden email]>:
>
>
>>Eftersom det på fikaträffen framkom lite oklarhet kring hur det egentligen
>>
>>går till att bilda en förening, tänkte jag slänga in två länkar med
>>likartat
>>innehåll. Bägge kommer från idrottssajter och tänker sig att den bildade
>>föreningen ska vara en idrottsförening, men i allt väsentligt är
>>skillnaderna minimala.
>>
>>* http://www.rattvik.se/att_bilda_en_forening.asp
>>* http://www.rf.se/t3.asp?p=13548
>>
>>Jag citerar från den sistnämnda:
>>
>>----------
>>
>>Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett
>>möte
>>inför vilket man annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas
>>av
>>de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha
>>möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon
>>från
>>mötet.
>>
>>Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som
>>
>>röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt
>>denna
>>procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande,
>>sekreterare och justeringsmän/rösträknare).
>>Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg
>>dela ut förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till
>>stadgar.
>>
>>----------
>>
>>Man _kan_ förmodligen, så som föreslagits, istället ta in medlemsavgifter
>>i
>>förväg och låta de som betalat in sig vara de som bildar föreningen. Detta
>>
>>är dock inte det vanligaste sättet. Jag hoppas att vi därmed kan anse den
>>oklarheten utredd.
>>
>>Kolla gärna på förslaget på mötespunkter till bildandemötet (det
>>konstituerande mötet), samma sida.
>>
>>/habj
>>
>>
>>
>
>
>
>