Att "följa regler"

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Att "följa regler"

Habj-2
IMHO har tabut mot att redigera andras användarsidor blivit löjligt starkt
på svwiki. Grundprincipen att det är varje användare som själv bestämmer
innehållet på sin användarsida håller förstås - inom rimliga gränser, vilket
användarlådekriget visar. Resultatet blir sånt här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Mannen_av_b%C3%B6rd/Tippen#Qu.C3.A9.3F

Sammanfattning:
Ny användare reggar sig för att skriva en viss artikel.
Användare 2, som råkar vara ny användares dotter, råder mamman att skapa sig
en undersida för att jobba med artikeln på.
Ny användare gör detta, men har svårt att hitta till sin undersida.
Användare två lägger då upp en länk till undersidan på ny användares
användarsida.
Användare 3 återställer redigeringen, eftersom någon annan än ny användare
redigerat dennes användarsida.
Diskussion utbryter. Användare 2 är klart putt. Tre olika användare
förklarar för henne att så här är reglerna på svwiki, därför har användare 3
gjort rätt.

Min personliga åsikt är: så här blint kan man inte följa "regler"! Man måste
kolla om det finns någon rim och reson innan man agerar. Sunt förnuft måste
alltid komma först. Förvisso hade debaclet inte inträffat, om användare 2
skrivit i sammanfattningsfältet något om varför hon redigerade en annan
sida. Eftersom detta är ämnat som en principdiskussion, inte ett ältande av
enskilt fall, anser jag dock detta irrelevant. Det kommer alltid att
förekomma att människor agerar annat än jätteperfekt, och vi kan inte ha ett
system där man måste bete sig jätteperfekt. God vilja bör räcka.

Nyligen reagerade Åke Persson på hur [[Mall:Pågår]] förändrats. Diffen nedan
visar förändring över många olika redigeringar under lång tid, så bry er
inte om redigeringskommentaren
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mall%3AP%C3%A5g%C3%A5r&diff=2435008&oldid=495323
Hans resonemang om "regler" för användande av mallen finns på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malldiskussion:P%C3%A5g%C3%A5r#Reglerna_direkt_i_mallen
och jag finner dem mycket tänkvärda. Jag har själv bidragit till
utvecklingen genom att lägga in de "regler" som utkristalliserats på mallens
diskussionssida direkt i mallen... kanske man borde vända skutan 180 grader
istället.

Det finns flera exempel, men jag nöjer mig med dessa två.
Jag tror att vi bör akta oss noga för att skriva ner alltför specificerade
regler, för de leder till blint regelföljande utan eftertanke.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att "följa regler"

Habj-2
Försök att rätta misstag genom att klippa och klistra i gmail brukar straffa
sig genom att gmail markerar det jag klistrat som citat. Inte vet jag hur
det ser ut i andra mailklienter... men för säkerhetes skull skickar jag
mailet en gång till.

-------

IMHO har tabut mot att redigera andras användarsidor blivit löjligt starkt
på svwiki. Grundprincipen att det är varje användare som själv bestämmer
innehållet på sin användarsida håller förstås - inom rimliga gränser, vilket
användarlådekriget visar. Resultatet blir sånt här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Mannen_av_b%C3%B6rd/Tippen#Qu.C3.A9.3F

Sammanfattning:
Ny användare reggar sig för att skriva en viss artikel.
Användare 2, som råkar vara ny användares dotter, råder mamman att skapa sig
en undersida för att jobba med artikeln på.
Ny användare gör detta, men har svårt att hitta till sin undersida.
Användare två lägger då upp en länk till undersidan på ny användares
användarsida.
Användare 3 återställer redigeringen, eftersom någon annan än ny användare
redigerat dennes användarsida.
Diskussion utbryter. Användare 2 är klart putt. Tre olika användare
förklarar för henne att så här är reglerna på svwiki, därför har användare 3
gjort rätt.

Min personliga åsikt är: så här blint kan man inte följa "regler"! Man måste
kolla om det finns någon rim och reson innan man agerar. Sunt förnuft måste
alltid komma först. Förvisso hade debaclet inte inträffat, om användare 2
skrivit i sammanfattningsfältet något om varför hon redigerade en annan
sida. Eftersom detta är ämnat som en principdiskussion, inte ett ältande av
enskilt fall, anser jag dock detta irrelevant. Det kommer alltid att
förekomma att människor agerar annat än jätteperfekt, och vi kan inte ha ett
system där man måste bete sig jätteperfekt. God vilja bör räcka.

Nyligen reagerade Åke Persson på hur [[Mall:Pågår]] förändrats. Diffen nedan
visar förändring över många olika redigeringar under lång tid, så bry er
inte om redigeringskommentaren
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mall%3AP%C3%A5g%C3%A5r&diff=2435008&oldid=495323
Hans resonemang om "regler" för användande av mallen finns på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malldiskussion:P%C3%A5g%C3%A5r#Reglerna_direkt_i_mallen
och jag finner dem mycket tänkvärda. Jag har själv bidragit till
utvecklingen genom att lägga in de "regler" som utkristalliserats på mallens
diskussionssida direkt i mallen... kanske man borde vända skutan 180 grader
istället.

Det finns flera exempel, men jag nöjer mig med dessa två.
Jag tror att vi bör akta oss noga för att skriva ner alltför specificerade
regler, för de leder till blint regelföljande utan eftertanke.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Att "följa regler"

Professor Kalkyl
In reply to this post by Habj-2
>Diskussion utbryter. Användare 2 är klart putt. Tre olika användare
>förklarar för henne att så här är reglerna på svwiki, därför har användare
>3 gjort rätt.

Här kanske man skall skilja på "användare 3 har gjort rätt" och "användare 3
har, kanhända en aning slaviskt, följt reglerna och kan svårligen anses ha
förtjänat skäll för detta".

Om användare 3, vem det nu var, hade följt båda användarnas redigeringar
noggrannt hade kanske inte missförståndet uppstått, men jag har viss
förståelse för reflexen, för i de många fall när någon redigerar någon
annans användsida, kanske till och med merparten, rör det ju sig om klotter,
och är man allltför rädd för att göra fel blir det lätt inget gjort alls
(var djårv, etc.).

- Tournesol

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att "följa regler"

Habj-2
Den 2006-08-12 skrev Professor Kalkyl <[hidden email]>:

> Om användare 3, vem det nu var, hade följt båda användarnas redigeringar
> noggrannt hade kanske inte missförståndet uppstått, men jag har viss
> förståelse för reflexen, för i de många fall när någon redigerar någon
> annans användsida, kanske till och med merparten, rör det ju sig om
> klotter,
> och är man allltför rädd för att göra fel blir det lätt inget gjort alls
> (var djårv, etc.).


Det är helt logiskt i den kultur vi har. Helt helt logiskt. Jag frågar mig
därför om vi borde ändra en liten smula på vår kultur.

/habj (som ser att hn totalt strulat till det här på listan med antal mail
med mera, men det får man väl leva med...)


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att "följa regler"

David Öhlin
> Det är helt logiskt i den kultur vi har. Helt helt logiskt. Jag frågar mig
> därför om vi borde ändra en liten smula på vår kultur.

Och hur ändrar man på en kultur? Med propaganda? Man kanske börja med
att ändra på alla ställen där det står att man inte får/bör ändra i
andras användarsidor.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att "följa regler"

Oskar Augustsson
Jag håller med om att en pragmatisk hållning är att föredra, och medger att
jag måhända agerade slaviskt. Därav
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Mannen_av_b%C3%B6rd/Tippen#Anv.C3.A4ndare:Narziss_o_Anv.C3.A4ndare:Thulin
.
Men kulturen är som sagt som den är.

/Oskar Augustsson


2006/8/13, David Öhlin <[hidden email]>:
>
> > Det är helt logiskt i den kultur vi har. Helt helt logiskt. Jag frågar
> mig
> > därför om vi borde ändra en liten smula på vår kultur.
>
> Och hur ändrar man på en kultur? Med propaganda? Man kanske börja med
> att ändra på alla ställen där det står att man inte får/bör ändra i
> andras användarsidor.
>