Att svara på inlägg

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Att svara på inlägg

Ragnar Ståhle
1. I samtliga andra sammanhang jag skriver är det numer brukligt att
skriva sitt svar överst och eventuellt för sammanhangets skull lämna
kvar det kommenterade längre ner. Då ser man ju det nya utan att rulla.

2. Om man ska skriva sitt svar nedanför det gamla ska det vara för att
man kommenterar det skrivna mening för mening eller stycke för stycke,
så att man i sin nya text kan göra syftningar till det som står ovanför.

>From: [hidden email] ( Björn Lindström )
>
>a) Använd INTE SVARSFUNKTIONEN PÅ SAMMANDRAGSMAIL, som den första
>postaren här. Det gör det till ett helsike att följa trådar.
>
Är det bara jag som har svårt att se vad Björn skriver? Jag förstår inte
vad det skulle vara för fel jag gjort i teckeninställningarna i min
Thunderbird här.

Sen förstår jag inte heller innehållet. Jag får en bibba med inlägg
emellanåt i ett e-postmeddelande. Hur bär man sig åt för att besvara dem
om man inte ska svara på det? Och hur kommer det sig att det förekommer
svar på inlägg i bibban?

R-)

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att svara på inlägg

Björn Lindström-4
Ragnar Ståhle <[hidden email]>:

> Om man ska skriva sitt svar nedanför det gamla ska det vara för att
> man kommenterar det skrivna mening för mening eller stycke för
> stycke, så att man i sin nya text kan göra syftningar till det som
> står ovanför.

Jag skulle formulera om det till:

"Om man ska citera det gamla ska det vara för att man kommenterar det
skrivna mening för mening eller stycke för stycke, så att man i sin
nya text gör syftningar till det som står ovanför."

Man behöver knappast citera text bara för att folk ska veta vilket
meddelande det är svar på. Det syns ju i Subject: och på
References/In-Reply-To-headrarna.Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att svara på inlägg

David Öhlin
In reply to this post by Ragnar Ståhle
> 1. I samtliga andra sammanhang jag skriver är det numer brukligt att
> skriva sitt svar överst och eventuellt för sammanhangets skull lämna
> kvar det kommenterade längre ner. Då ser man ju det nya utan att rulla.

Det görs typiskt inte på Wikipedia. Vidare läses text som denna
ovanifrån och ner, varför det är mest logiskt att det man svarar på
står över svaret.

> 2. Om man ska skriva sitt svar nedanför det gamla ska det vara för att
> man kommenterar det skrivna mening för mening eller stycke för stycke,
> så att man i sin nya text kan göra syftningar till det som står ovanför.

Just det, och gör man en generell kommentar till ett helt meddelande
så behöver man inte citera allt, bara klargöra vad det är man
kommenterar.

> Är det bara jag som har svårt att se vad Björn skriver? Jag förstår inte
> vad det skulle vara för fel jag gjort i teckeninställningarna i min
> Thunderbird här.

Det förvånar mig – Thunderbird borde känna av UTF-8. GMail har inga
problem att visa det korrekt. I nödfall går det att forcera rätt
teckenkodning med View/Character encoding/Unicode (UTF-7 eller UTF-8).

David
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Att svara på inlägg

Habj-2
In reply to this post by Ragnar Ståhle
On 1/30/06, Ragnar Ståhle <[hidden email]> wrote:
>
>
> Sen förstår jag inte heller innehållet. Jag får en bibba med inlägg
> emellanåt i ett e-postmeddelande. Hur bär man sig åt för att besvara dem
> om man inte ska svara på det? Och hur kommer det sig att det förekommer
> svar på inlägg i bibban?


Det förefaller som om du  ställt in att få sammandragsversion av
listmailen. Ställ om så du får individuella mail istället,  om  du vill
kunna  svara till listan genom att  trycka på  reply.
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikisv-l
längst ner.

/habj