B-Link

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

B-Link

Filip Maljković
I ove godine se odrzava B-Link, festival novih komunikacija, pa ste
pozvani da prisustvujete dogadjajima u okviru njega. Jedan od
dogadjaja jeste i predavanje vezano za Vikipediju, 18. novembra, od 19
casova.

Program mozete videti ovde: http://www.b-link.org/program-blink2011.pdf

Pozdrav,
Filip Maljkovic

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

newsletter-poziv-img.png (98K) Download Attachment