Behöver du referenslitteratur?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Behöver du referenslitteratur?

lennart guldbrandsson-4

Hej,

Nyligen skrev jag om att man kan få referenslitteratur från Wikimedia Sverige på Bybrunnen, se http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&oldid=18464067#Beh.C3.B6ver_du_referenslitteratur.3F.

Kontakta mig off-list för att få mer information eller för att berätta vilken referenslitteratur du skulle behöva. Ju snabbare du kontaktar mig, desto snabbare får du tillgång till materialet. Tänk gärna böcker som innehåller fakta som går att använda i många artiklar.


Med vänliga hälsningar,


Lennart Guldbrandsson

Personlig blogg
Presentation

Mobil: 070 - 207 80 05