***Bezpieczeństwo*** IRC podatne do 15 września, zmieniamy hasła

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

***Bezpieczeństwo*** IRC podatne do 15 września, zmieniamy hasła

Michał Łazowik
Cześć,

oto tłumaczenie, moje, koślawe. poniżej oryginał. Wiadomość dotyczy tylko
użytkowników IRC.

Michał

***

Jak być może słyszeliście, Freenode znalazło kilka zainfekowanych serwerów
w swoich sieciach. Ruch, w tym szyfrowany za pomocą SSL, mógł być podejrzany
przez osoby trzecie.

Prawdopodobnie dotyczy to sporej liczby użytkowników IRC Wikimediów, w tym
tych, którzy nie znają angielskiego, proszę więc o przekazanie tego zawiadomienia
i przetłumaczenie w razie potrzeby, aby pomóc innym Wikimedianom.

Jeśli nie zmieniłeś/aś swojego hasła do nickserv 15 września lub później, zrób
to teraz.

Z blogu Freenode:

„Przed zmianą hasła sprawdź swój adres email w /msg nickserv info oraz, jeśli
zajdzie taka potrzeba, zmień na aktualny – zajrzyj do /msg nickserv help set email
(pamiętaj aby zajrzeć na podany adres, przyjdzie na niego klucz weryfikacyjny).
Dzięki temu będziemy mogli wysłać Ci email do zmiany hasła jeśli z jakiegokolwiek
powodu zmiana hasła miałaby się nie powieść. Jeśli nie będziesz miał/a ustawionego
adresu email lub będzie on dla Ciebie niedostępny nie będziemy w stanie wysyłać Ci
resetów hasła, więc pilnuj aby był aktualny.

Aby zmienić swoje hasło użyj  /msg nickserv set password tutajnowehasło

Ponieważ ruch mógł być podsłuchiwany, możesz wziąć również pod uwagę hasła
kanałów oraz inne poufne informacje wymieniane w sieci [Freenode]”

Pytania można kierować do operatorów sieci Freenode, mają oni uprawnienie
voice [+ przy nicku] na kanale #freenode.

Początek przekazywanej wiadomości:

> Od: Pine W <[hidden email]>
> Temat: [Wikitech-l] ***Security notice*** for IRC: vulnerability prior to September 15, change passwords
> Data: 24 września 2014 20:45:59 CEST
> Do: "[hidden email]" <[hidden email]>, Wikimedia-announce <[hidden email]>, Wikimedia Mailing List <[hidden email]>, [hidden email]
> Odpowiedź-do: Wikimedia developers <[hidden email]>
>
> All,
>
> As you may have heard, Freenode found some compromised servers on their
> networks. Network traffic, including SSL traffic, may have been sniffed by
> a third party.
>
> This likely affects many Wikimedia IRC users, including users who do not
> speak English, so please forward this notice and translate as needed for
> the benefit of other Wikimedians.
>
> If you have not changed your nickserv password on September 15 or later,
> please do so now.
>
> From the Freenode blog:
>
> "Before changing your password, please check your email address in /msg
> nickserv info and, if needed, update it – see /msg nickserv help set email
> (remember to check your new email for the verification key). This will
> ensure that we can send you a password reset email should, for whatever
> reason, your password change not work properly. If you have no email set on
> your account or an email set that you cannot access, we cannot send
> password resets to you, so do please keep this up-to-date.
>
> "To change your password use /msg nickserv set password newpasshere
>
> "Since traffic may have been sniffed, you may also wish to consider any
> channel keys or similar secret information exchanged over the network."
> Please direct questions to Freenode IRC ops. They are voiced in the
> #freenode channel.
>
> Pine
> _______________________________________________
> Wikitech-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikitech-l

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l

signature.asc (858 bytes) Download Attachment