Bjørnøy - 3 øyer i Norge ved dette navn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bjørnøy - 3 øyer i Norge ved dette navn

Vigdis Bjørnøy
Hei! Vil bare opplyse om at det er en Bjørnøy til i Norge – kun 2 er nevnt i
Wikipedia. Øya Bjørnøy  ( på folkemunne Bjørnøya) i Haram kommune på
Sunnmøre er et viktig krigsminnesmerke. Der var stor tysk fangeleir og
tyskerne okkuperte flere av husene) ( inkludert min fars barndomshjem).
Antagelig pga. det store Shell anlegget, som min farfar var leder på. Vel,
dette til informasjon.

 

 

Med vennlig hilsen/ Best regards

 

Vigdis Bjørnøy,

Fysioterapeut/ Akupunktør

Mobil: 0047 97502590

www.bjornoysfysio.no

www.magedanskurs.no

 

_______________________________________________
Du får denne e-posten fordi du er meldt på den norskspråklige e-postlisten for Wikipedia – WikiNO-l. For å melde seg av listen eller endre abonnementet, gå til følgende adresse:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l