Blogg fra Wikimania

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Blogg fra Wikimania

Jon Harald Søby
Hei! Om dere er interesserte så blogger jeg (ca) daglig fra Wikimania i
Buenos Aires, bloggen min finnes på http://jhsoby-nb.blogspot.com/ . Så
stikk gjerne innom om det er interessant.

--
Jon Harald Søby
http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Jon_Harald_S%C3%B8by
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l