Bruk av fødselsdato i artikler

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bruk av fødselsdato i artikler

John at Darkstar
Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene så
det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at aviser
publiserer disse opplysningene.

John

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bruk av fødselsdato i artikler

John at Darkstar
Hm, argumenterer du ikke nå imot din egen pressemelding "PERSONNUMMERE
ER USIKRE, LÆR Å LEVE MED DET"? Der sier du "Løsningen på dette
problemet er ikke å
gjøre personnumre hemmelige, det er etter EFNs mening umulig, men
å gjøre dem ugyldige som identifikasjon i de fleste av de
sammenhenger de i dag er gyldige."

Fødselsnummer er en del av personnummeret, og hvis dette ikek er
sensitivt så kan heller ikke en del av det være sensitivt.

John

Thomas Gramstad skrev:

> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
>
>> Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
>> selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene
>> så det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at
>> aviser publiserer disse opplysningene.
>
> Jeg mener at alder/fødselsdato er en sensitiv personopplysning, bl.a.
> pga. aldersrelaterte fordommer ("ageism") både i arbeid og fritid.
> At det er mulig å få tak i disse personopplysningene via (altfor)
> offentlige registre endrer ikke ved dette.
>
> Thomas Gramstad
> [hidden email]
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bruk av fødselsdato i artikler

Thomas Gramstad-2
Nei. Personnummeret er på 5 siffer. Fødselsnummeret er på
11 siffer. Du blander dem sammen. Fødselsnummeret er
altså ikke en del av personnummeret, det er omvendt:
personnummeret er en del av fødselsnummeret.

Det er den andre delen av fødselsnummeret -- altså
fødselsdatoen (som inkluderer fødselsåret) -- som jeg
mener er en sensitiv personopplysning.

Jeg vil også påpeke at det er mulig å mene at
personnummeret er en sensitiv personopplysning samtidig
som man må være realist og innse at det ikke er så
hemmelig som en sensitiv personopplysning burde være.
Jeg har altså IKKE argumentert for det synet -- men et
slikt syn er fullt forenlig med EFNs pressemelding.

Thomas Gramstad
[hidden email]


On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:

> Hm, argumenterer du ikke nå imot din egen pressemelding "PERSONNUMMERE
> ER USIKRE, LÆR Å LEVE MED DET"? Der sier du "Løsningen på dette
> problemet er ikke å
> gjøre personnumre hemmelige, det er etter EFNs mening umulig, men
> å gjøre dem ugyldige som identifikasjon i de fleste av de
> sammenhenger de i dag er gyldige."
>
> Fødselsnummer er en del av personnummeret, og hvis dette ikek er
> sensitivt så kan heller ikke en del av det være sensitivt.
>
> John
>
> Thomas Gramstad skrev:
> > On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> >
> >> Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
> >> selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene
> >> så det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at
> >> aviser publiserer disse opplysningene.
> >
> > Jeg mener at alder/fødselsdato er en sensitiv personopplysning, bl.a.
> > pga. aldersrelaterte fordommer ("ageism") både i arbeid og fritid.
> > At det er mulig å få tak i disse personopplysningene via (altfor)
> > offentlige registre endrer ikke ved dette.
> >
> > Thomas Gramstad
> > [hidden email]
> >
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bruk av fødselsdato i artikler

John at Darkstar
Jeg skrev fødselsnummer i den siste e-posten, men spørsmålet gjelder
fødselsdato, noe både første e-post sier og som fremgår av emnet på
e-posten.
John

Thomas Gramstad skrev:

> Nei. Personnummeret er på 5 siffer. Fødselsnummeret er på
> 11 siffer. Du blander dem sammen. Fødselsnummeret er
> altså ikke en del av personnummeret, det er omvendt:
> personnummeret er en del av fødselsnummeret.
>
> Det er den andre delen av fødselsnummeret -- altså
> fødselsdatoen (som inkluderer fødselsåret) -- som jeg
> mener er en sensitiv personopplysning.
>
> Jeg vil også påpeke at det er mulig å mene at
> personnummeret er en sensitiv personopplysning samtidig
> som man må være realist og innse at det ikke er så
> hemmelig som en sensitiv personopplysning burde være.
> Jeg har altså IKKE argumentert for det synet -- men et
> slikt syn er fullt forenlig med EFNs pressemelding.
>
> Thomas Gramstad
> [hidden email]
>
>
> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
>
>> Hm, argumenterer du ikke nå imot din egen pressemelding "PERSONNUMMERE
>> ER USIKRE, LÆR Å LEVE MED DET"? Der sier du "Løsningen på dette
>> problemet er ikke å
>> gjøre personnumre hemmelige, det er etter EFNs mening umulig, men
>> å gjøre dem ugyldige som identifikasjon i de fleste av de
>> sammenhenger de i dag er gyldige."
>>
>> Fødselsnummer er en del av personnummeret, og hvis dette ikek er
>> sensitivt så kan heller ikke en del av det være sensitivt.
>>
>> John
>>
>> Thomas Gramstad skrev:
>>> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
>>>
>>>> Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
>>>> selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene
>>>> så det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at
>>>> aviser publiserer disse opplysningene.
>>> Jeg mener at alder/fødselsdato er en sensitiv personopplysning, bl.a.
>>> pga. aldersrelaterte fordommer ("ageism") både i arbeid og fritid.
>>> At det er mulig å få tak i disse personopplysningene via (altfor)
>>> offentlige registre endrer ikke ved dette.
>>>
>>> Thomas Gramstad
>>> [hidden email]
>>>
>> _______________________________________________
>> WikiNO-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bruk av fødselsdato i artikler

Thomas Gramstad-2
Det endrer ikke ved mine svar og argumenter om fødselsdato.

Thomas Gramstad
[hidden email]


On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:

> Jeg skrev fødselsnummer i den siste e-posten, men spørsmålet gjelder
> fødselsdato, noe både første e-post sier og som fremgår av emnet på
> e-posten.
> John
>
> Thomas Gramstad skrev:
> > Nei. Personnummeret er på 5 siffer. Fødselsnummeret er på
> > 11 siffer. Du blander dem sammen. Fødselsnummeret er
> > altså ikke en del av personnummeret, det er omvendt:
> > personnummeret er en del av fødselsnummeret.
> >
> > Det er den andre delen av fødselsnummeret -- altså
> > fødselsdatoen (som inkluderer fødselsåret) -- som jeg
> > mener er en sensitiv personopplysning.
> >
> > Jeg vil også påpeke at det er mulig å mene at
> > personnummeret er en sensitiv personopplysning samtidig
> > som man må være realist og innse at det ikke er så
> > hemmelig som en sensitiv personopplysning burde være.
> > Jeg har altså IKKE argumentert for det synet -- men et
> > slikt syn er fullt forenlig med EFNs pressemelding.
> >
> > Thomas Gramstad
> > [hidden email]
> >
> >
> > On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> >
> >> Hm, argumenterer du ikke nå imot din egen pressemelding "PERSONNUMMERE
> >> ER USIKRE, LÆR Å LEVE MED DET"? Der sier du "Løsningen på dette
> >> problemet er ikke å
> >> gjøre personnumre hemmelige, det er etter EFNs mening umulig, men
> >> å gjøre dem ugyldige som identifikasjon i de fleste av de
> >> sammenhenger de i dag er gyldige."
> >>
> >> Fødselsnummer er en del av personnummeret, og hvis dette ikek er
> >> sensitivt så kan heller ikke en del av det være sensitivt.
> >>
> >> John
> >>
> >> Thomas Gramstad skrev:
> >>> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> >>>
> >>>> Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
> >>>> selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene
> >>>> så det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at
> >>>> aviser publiserer disse opplysningene.
> >>> Jeg mener at alder/fødselsdato er en sensitiv personopplysning, bl.a.
> >>> pga. aldersrelaterte fordommer ("ageism") både i arbeid og fritid.
> >>> At det er mulig å få tak i disse personopplysningene via (altfor)
> >>> offentlige registre endrer ikke ved dette.
> >>>
> >>> Thomas Gramstad
> >>> [hidden email]
> >>>
> >> _______________________________________________
> >> WikiNO-l mailing list
> >> [hidden email]
> >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >>
> >
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bruk av fødselsdato i artikler

Petter A Hansen
Og dermed burde vi alle som står på denne listen spammes? Hva med å titte
over skriveleifer i mail før man peiser avgårde (gjeeeeesp).

Den 19. september 2008 23:02 skrev Thomas Gramstad <[hidden email]> følgende:

> Det endrer ikke ved mine svar og argumenter om fødselsdato.
>
> Thomas Gramstad
> [hidden email]
>
>
> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
>
> > Jeg skrev fødselsnummer i den siste e-posten, men spørsmålet gjelder
> > fødselsdato, noe både første e-post sier og som fremgår av emnet på
> > e-posten.
> > John
> >
> > Thomas Gramstad skrev:
> > > Nei. Personnummeret er på 5 siffer. Fødselsnummeret er på
> > > 11 siffer. Du blander dem sammen. Fødselsnummeret er
> > > altså ikke en del av personnummeret, det er omvendt:
> > > personnummeret er en del av fødselsnummeret.
> > >
> > > Det er den andre delen av fødselsnummeret -- altså
> > > fødselsdatoen (som inkluderer fødselsåret) -- som jeg
> > > mener er en sensitiv personopplysning.
> > >
> > > Jeg vil også påpeke at det er mulig å mene at
> > > personnummeret er en sensitiv personopplysning samtidig
> > > som man må være realist og innse at det ikke er så
> > > hemmelig som en sensitiv personopplysning burde være.
> > > Jeg har altså IKKE argumentert for det synet -- men et
> > > slikt syn er fullt forenlig med EFNs pressemelding.
> > >
> > > Thomas Gramstad
> > > [hidden email]
> > >
> > >
> > > On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> > >
> > >> Hm, argumenterer du ikke nå imot din egen pressemelding "PERSONNUMMERE
> > >> ER USIKRE, LÆR Å LEVE MED DET"? Der sier du "Løsningen på dette
> > >> problemet er ikke å
> > >> gjøre personnumre hemmelige, det er etter EFNs mening umulig, men
> > >> å gjøre dem ugyldige som identifikasjon i de fleste av de
> > >> sammenhenger de i dag er gyldige."
> > >>
> > >> Fødselsnummer er en del av personnummeret, og hvis dette ikek er
> > >> sensitivt så kan heller ikke en del av det være sensitivt.
> > >>
> > >> John
> > >>
> > >> Thomas Gramstad skrev:
> > >>> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> > >>>
> > >>>> Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
> > >>>> selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene
> > >>>> så det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at
> > >>>> aviser publiserer disse opplysningene.
> > >>> Jeg mener at alder/fødselsdato er en sensitiv personopplysning, bl.a.
> > >>> pga. aldersrelaterte fordommer ("ageism") både i arbeid og fritid.
> > >>> At det er mulig å få tak i disse personopplysningene via (altfor)
> > >>> offentlige registre endrer ikke ved dette.
> > >>>
> > >>> Thomas Gramstad
> > >>> [hidden email]
> > >>>
> > >> _______________________________________________
> > >> WikiNO-l mailing list
> > >> [hidden email]
> > >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> > >>
> > >
> >
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>--
Petter A Hansen
9159 1144
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bruk av fødselsdato i artikler

Thomas Gramstad-2
Kanskje du skulle slå opp "spam" i Wikipedia?
http://no.wikipedia.org/wiki/Spam

Siden du ikke vet hva det betyr...

Thomas Gramstad
[hidden email]


On Fri, 19 Sep 2008, Petter A Hansen wrote:

> Og dermed burde vi alle som står på denne listen spammes? Hva med å
> titte over skriveleifer i mail før man peiser avgårde (gjeeeeesp).
>
> Den 19. september 2008 23:02 skrev Thomas Gramstad <[hidden email]> følgende:
>
> > Det endrer ikke ved mine svar og argumenter om fødselsdato.
> >
> > Thomas Gramstad
> > [hidden email]
> >
> >
> > On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> >
> > > Jeg skrev fødselsnummer i den siste e-posten, men spørsmålet gjelder
> > > fødselsdato, noe både første e-post sier og som fremgår av emnet på
> > > e-posten.
> > > John
> > >
> > > Thomas Gramstad skrev:
> > > > Nei. Personnummeret er på 5 siffer. Fødselsnummeret er på
> > > > 11 siffer. Du blander dem sammen. Fødselsnummeret er
> > > > altså ikke en del av personnummeret, det er omvendt:
> > > > personnummeret er en del av fødselsnummeret.
> > > >
> > > > Det er den andre delen av fødselsnummeret -- altså
> > > > fødselsdatoen (som inkluderer fødselsåret) -- som jeg
> > > > mener er en sensitiv personopplysning.
> > > >
> > > > Jeg vil også påpeke at det er mulig å mene at
> > > > personnummeret er en sensitiv personopplysning samtidig
> > > > som man må være realist og innse at det ikke er så
> > > > hemmelig som en sensitiv personopplysning burde være.
> > > > Jeg har altså IKKE argumentert for det synet -- men et
> > > > slikt syn er fullt forenlig med EFNs pressemelding.
> > > >
> > > > Thomas Gramstad
> > > > [hidden email]
> > > >
> > > >
> > > > On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> > > >
> > > >> Hm, argumenterer du ikke nå imot din egen pressemelding "PERSONNUMMERE
> > > >> ER USIKRE, LÆR Å LEVE MED DET"? Der sier du "Løsningen på dette
> > > >> problemet er ikke å
> > > >> gjøre personnumre hemmelige, det er etter EFNs mening umulig, men
> > > >> å gjøre dem ugyldige som identifikasjon i de fleste av de
> > > >> sammenhenger de i dag er gyldige."
> > > >>
> > > >> Fødselsnummer er en del av personnummeret, og hvis dette ikek er
> > > >> sensitivt så kan heller ikke en del av det være sensitivt.
> > > >>
> > > >> John
> > > >>
> > > >> Thomas Gramstad skrev:
> > > >>> On Fri, 19 Sep 2008, John at Darkstar wrote:
> > > >>>
> > > >>>> Det er en del omtalte som ikke ønsker fødselsdato i artikler om seg
> > > >>>> selv, hva gjør vi med dette? Dette er tilgjengelig via skattelistene
> > > >>>> så det kan vanskelig anses som sensitive opplysninger i og med at
> > > >>>> aviser publiserer disse opplysningene.
> > > >>> Jeg mener at alder/fødselsdato er en sensitiv personopplysning, bl.a.
> > > >>> pga. aldersrelaterte fordommer ("ageism") både i arbeid og fritid.
> > > >>> At det er mulig å få tak i disse personopplysningene via (altfor)
> > > >>> offentlige registre endrer ikke ved dette.
> > > >>>
> > > >>> Thomas Gramstad
> > > >>> [hidden email]
> > > >>>
> > > >> _______________________________________________
> > > >> WikiNO-l mailing list
> > > >> [hidden email]
> > > >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> > > >>
> > > >
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > WikiNO-l mailing list
> > [hidden email]
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >
>
>
>
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l