Buducnost Vikimedija Ostave

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Buducnost Vikimedija Ostave

Nikola Smolenski
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Buducnost Vikimedija Ostave

Драган Сатарић
A cena? Ima li negde da se kupi? Kod Mike ciganina u Borči? Jel daje popust?

d

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Buducnost Vikimedija Ostave

Slaven Kosanovic
Kad smo vec u fazonu evo i od mene jedan link: http://www.youtube.com/watch?v=3lftfcT8kec&NR=1

:=)

El 25/02/2008, a las 10:57, Dragan Sataric escribió:

> A cena? Ima li negde da se kupi? Kod Mike ciganina u Borči? Jel daje  
> popust?
>
> d
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Buducnost Vikimedija Ostave

Nikola Smolenski
In reply to this post by Драган Сатарић
Dragan Sataric wrote:
> A cena? Ima li negde da se kupi? Kod Mike ciganina u Borči? Jel daje popust?

Ideja bi bila da se uz pomoc nekog aerokluba ovako nesto napravi.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Buducnost Vikimedija Ostave

Драган Сатарић
Nikola, da li si hteo da kažeš da se ovaj avion može kupiti u delovima a da ga neki avio klub može naručiti i da ga mi onda koristimo za snimanja?

d_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Buducnost Vikimedija Ostave

Nikola Smolenski
In reply to this post by Nikola Smolenski
Nikola Smolenski wrote:
> Dragan Sataric wrote:
>> A cena? Ima li negde da se kupi? Kod Mike ciganina u Borči? Jel daje popust?
>
> Ideja bi bila da se uz pomoc nekog aerokluba ovako nesto napravi.

Na primer neki od http://diydrones.com/ ili pak
http://autopilot.sourceforge.net/

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Buducnost Vikimedija Ostave

Nikola Smolenski
In reply to this post by Драган Сатарић
Dragan Sataric wrote:
> Nikola, da li si hteo da kažeš da se ovaj avion može kupiti u delovima a
> da ga neki avio klub može naručiti i da ga mi onda koristimo za snimanja?

Ne taj ali takav. Cena 350-700 EUR.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l