Bună ziua

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bună ziua

Luca Motoc
Nu am primit nici un mesaj de pe lista wikimediaro-l.Ce se întâmplă?
--
_______________________________________________
Wikimediaro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaro-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bună ziua

Strainu
În data de 20 mai 2013, 21:31, Luca Motoc <[hidden email]> a scris:
> Nu am primit nici un mesaj de pe lista wikimediaro-l.Ce se întâmplă?
> --

Lista aceasta era dedicată planificării în vederea creării Asociației
Wikimedia România. Momentan nu există planuri în acest sens.

Strainu

_______________________________________________
Wikimediaro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaro-l