CEE Meeting 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CEE Meeting 2018

Paweł Marynowski-2
Cześć,
jak co roku na jesień odbywa się konferencja wikimedian z regionu środkowej
i wschodniej Europy, CEE Meeting. Tegoroczna odbędzie się we Lwowie w
dniach 13-15 października 2018.

Do końca tygodnia przyjmujemy wnioski dotyczące udziału w ww. konferencji.
Zapraszamy szczególnie osoby, które wcześniej nie miały okazji uczestniczyć
w spotkaniu wikipedystów na poziomie międzynarodowym.

Więcej informacji znajduje się na stronach meta:
https://pl.wikimedia.org/wiki/CEE_Meeting_2018

--

*Paweł Marynowski*

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

http://pl.wikimedia.org/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l