COH Challenge

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

COH Challenge

Eric Luth
Hej!

I juli arrangerar Wikimedia Sverige och UNESCO tillsammans den andra
skrivartävlingen på Wikipedia som del av Kopplat Öppet Kulturarv
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Connected_Open_Heritage>. Den här gången
heter tävlingen COH Challenge
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Connected_Open_Heritage_Challenge>, och
den fokuserar på att se till att så många artiklar om kulturarv som möjligt
illustreras med nya bra bilder från projektets bilduppladdningar.

Som del av Kopplat Öppet Kulturarv har nämligen mer än 12 000 bilder
laddats upp på Commons
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Connected_Open_Heritage_Challenge/List>.
Målet är att se till att de här bilderna används på Wikipedia, och inte
bara glöms bort i en stor kategori. För att säkerställa att bilderna
används kvalitativt kan bara fem bildtextförsedda bilder läggas till per
artikel. Dubbla antalet poäng tilldelas om artikeln med den tillagda bilden
också förbättras.

Några av er kanske minns den förra tävlingen, UNESCO Challenge, där fokus
låg på att förbättra artiklar. Resultaten var väldigt bra. 96 användare
anmälde sig, och skapade tillsammans mer än 8 miljoner bytes av data. Vi
hoppas att många av er är med i den här tävlingen också. Även den här
gången finns det fina priser till vinnarna.

Vänligen,


*Eric Luth*
Projektadministratör,
Wikimedia Sverige
[hidden email]
+46 (0) 765 55 50 95