Catalin Mitulescu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Catalin Mitulescu

Adina Comsa
Buna ziua,
Ma numesc Adina Comsa si sunt asistenta domnului Catalin Mitulescu.
Dorim sa va infomam ca datele pe care le detineti pe site sunt eronate;
Catalin Mitulescu nu este fiul lui Decebal Mitulescu.
Daca doriti va putem trimite biofilmografia lui Catalin.
Toate cele bune
Adina Comsa
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l