Centralizatorul Media

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Centralizatorul Media

MC Regional
 
MC Regional pune in mod gratuit la dispozitia celor interesati Centralizatorul Media. Acesta, odata "lipit" pe desktop, aduce aproape de dumneavoastra zeci de posturi te televiziune, radio si ziare, nationale, locale impartite pe judete, sau numai pe Internet.
Delectare placuta!
Si daca credeti ca e interesant si de folos, va invitam sa il promovati cu un mesaj catre toti cei din agenda dumneavoastra, atat din e-mail cat si din Messenger.
_______________________________________________
Wikibots-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikibots-l