Czy jest na sali historyk?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Czy jest na sali historyk?

Stan Zurek
Witam,

Poszukuję kogoś, kto jest nieco rozeznany w historii związanej z więźniami
gułagów. Konkretnie chodzi o to hasło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Gli%C5%84ski_%28zes%C5%82aniec%29

Proszę o kontakt prywatny na mój email.

Pozdrawiam

Zureks
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l