DN skriver om Wiki som inte är Wiki

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

DN skriver om Wiki som inte är Wiki

Ulf Schyldt-2
Hej,

DN publicerade en notis med rubriken "Wiki-liv snart klar att använda", enligt
webbens datering den 11:e maj.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=648974

Projektet EOL, Encyclopedia of Life finns här:
http://www.eol.org/

Jag har mejlat till DN:s Karin Bojs om vad jag tycker är ett klart missförstånd
av vad Wiki står för. Ur mejlet:

>EOL-projektet är helt klart ett ambitiöst och nytänkande projekt, men vad har
>det med Wiki att göra?
>
>Ett wiki-projekt definieras av att det är öppet för deltagande från vem som
>helst, att oavsett sakkunskap och bakgrund kan deltagandet i processen bidra
>till att öka kunskapsnivån och kvaliteten hos innehållet.
>
>EOL:s struktur och målsättning är inte sådan. Det finns förvisso likheter,
>bland annat i det att den redaktionella kommittén inte ska stå för alla bidrag
>- men den ska snarare agera som smakdomare. Och urvalskommittén sammansatt
>efter formella meriter, av aktörer i formella strukturer.
>
>Det är bra. Utbildningsinstitutioner är inte fel. Formella meriter är inte
>fel. Allt har sin roll att fylla, och utbildningsinstitutioner har ett helt
>annat uppdrag än en fri, öppen och "open source"-baserad internet-encyclopedi.
>
>Men det är väldans långt från vad Wiki-rörelsen är eller står för.


/Ulf SchyldtReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DN skriver om Wiki som inte är Wiki

Lars Aronsson
Ulf Schyldt skrev:

> DN publicerade en notis med rubriken "Wiki-liv snart klar att
> [...]
> Jag har mejlat till DN:s Karin Bojs om vad jag tycker är ett
> klart missförstånd av vad Wiki står för.


Om jag förstår tidningsbranschen rätt, så har rubriken inte alls
bestämts av vetenskapsredaktionen, utan av någon onykter typograf
som låtsas vara expert på hur man säljer lösnummer.  Man tvingas
som läsare alltid skilja på tidningsrubriker och artikeltext.

Själva artikeltexten nämner dock att EOL är "ett slags biologins
Wikipedia" och det är ju en intressant ändring av perspektivet.  
För bara ett par år sedan var Wikipedia begreppet som behövde
förklaras, och tryckta encyklopedier var jämförelseobjektet.

Det vore intressant att veta hur svenska Artdatabanken och
Nationalnyckeln ställer sig till EOL.  Att DN inte förmår att göra
den kopplingen är tråkigt men kanske inte helt oväntat.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DN skriver om Wiki som inte är Wiki

Andreas Vilén
En wiki är bara en sorts webplats, som går ut på att användarna ska kunna
redigera
innehållet. Det är i så fall värre att DN använder Wikipedia i
betydelsen "encyklopedi", istället för som det produktnamn det är.

En wiki i sig behöver inte på något sätt använda sig av en fri licens eller
över huvud taget ha med encyklopedibyggande att göra. Inte heller vem som
helst behöver få bidra till den. Det är som sagt viktigt att skilja på en
wikiwebbplats bland alla andra och Wikipedia, en nätencyklopedi som alla kan
redigera, som bygger på wikitekniken. Egentligen är nog
"Wikipedia" ett osmidigt namn som är som gjort för missförstånd.

/Andreas

On 5/15/07, Lars Aronsson <[hidden email]> wrote:

>
> Ulf Schyldt skrev:
>
> > DN publicerade en notis med rubriken "Wiki-liv snart klar att
> > [...]
> > Jag har mejlat till DN:s Karin Bojs om vad jag tycker är ett
> > klart missförstånd av vad Wiki står för.
>
>
> Om jag förstår tidningsbranschen rätt, så har rubriken inte alls
> bestämts av vetenskapsredaktionen, utan av någon onykter typograf
> som låtsas vara expert på hur man säljer lösnummer.  Man tvingas
> som läsare alltid skilja på tidningsrubriker och artikeltext.
>
> Själva artikeltexten nämner dock att EOL är "ett slags biologins
> Wikipedia" och det är ju en intressant ändring av perspektivet.
> För bara ett par år sedan var Wikipedia begreppet som behövde
> förklaras, och tryckta encyklopedier var jämförelseobjektet.
>
> Det vore intressant att veta hur svenska Artdatabanken och
> Nationalnyckeln ställer sig till EOL.  Att DN inte förmår att göra
> den kopplingen är tråkigt men kanske inte helt oväntat.
>
>
> --
>   Lars Aronsson ([hidden email])
>   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DN skriver om Wiki som inte är Wiki

\Mike
Eftersom nu Wikipedia är den första allmänt kända
wikiwebbplatsen så tror jag att det inte hade
spelat någon större roll vad encyklopedin hade
fått för namn - hade den hetat Nupedia hade EOL
troligen kallats "ett biologins Nupedia". Men
rent principiellt har jag inget emot jämförelsen:
de bygger trots allt en "biologins
nätencyklopedi", även om jag inte vet om de
tänker sig ett wiki-gränssnitt - jag har hittills
inte hittat något som tyder på det, men har inte
letat så djupt.

Men apropå det, så har 'Wiki' som sagt inte mer
med 'principen om allas deltagande' eller med
'fri licens' att göra än att exempelvis
"Wikipedia" flörtar med alla tre begreppen.

\Mike

--- Andreas Vilén <[hidden email]>
wrote:

> En wiki är bara en sorts webplats, som går ut
> på att användarna ska kunna
> redigera
> innehållet. Det är i så fall värre att DN
> använder Wikipedia i
> betydelsen "encyklopedi", istället för som det
> produktnamn det är.
>
> En wiki i sig behöver inte på något sätt
> använda sig av en fri licens eller
> över huvud taget ha med encyklopedibyggande att
> göra. Inte heller vem som
> helst behöver få bidra till den. Det är som
> sagt viktigt att skilja på en
> wikiwebbplats bland alla andra och Wikipedia,
> en nätencyklopedi som alla kan
> redigera, som bygger på wikitekniken.
> Egentligen är nog
> "Wikipedia" ett osmidigt namn som är som gjort
> för missförstånd.
>
> /Andreas
>
> On 5/15/07, Lars Aronsson <[hidden email]>
> wrote:
> >
> > Ulf Schyldt skrev:
> >
> > > DN publicerade en notis med rubriken
> "Wiki-liv snart klar att
> > > [...]
> > > Jag har mejlat till DN:s Karin Bojs om vad
> jag tycker är ett
> > > klart missförstånd av vad Wiki står för.
> >
> >
> > Om jag förstår tidningsbranschen rätt, så har
> rubriken inte alls
> > bestämts av vetenskapsredaktionen, utan av
> någon onykter typograf
> > som låtsas vara expert på hur man säljer
> lösnummer.  Man tvingas
> > som läsare alltid skilja på tidningsrubriker
> och artikeltext.
> >
> > Själva artikeltexten nämner dock att EOL är
> "ett slags biologins
> > Wikipedia" och det är ju en intressant
> ändring av perspektivet.
> > För bara ett par år sedan var Wikipedia
> begreppet som behövde
> > förklaras, och tryckta encyklopedier var
> jämförelseobjektet.
> >
> > Det vore intressant att veta hur svenska
> Artdatabanken och
> > Nationalnyckeln ställer sig till EOL.  Att DN
> inte förmår att göra
> > den kopplingen är tråkigt men kanske inte
> helt oväntat.
> >
> >
> > --
> >   Lars Aronsson ([hidden email])
> >   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
> >
> >
>      ___________________________________________________________
Yahoo! Mail is the world's favourite email. Don't settle for less, sign up for
your free account today http://uk.rd.yahoo.com/evt=44106/*http://uk.docs.yahoo.com/mail/winter07.html